Zarządzanie projektami IT

Pierwsze zajęcia: 09.11.2019 r.

Cel

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami IT dostarczą praktycznej i  kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami w branży IT.

Słuchacze  poznają zwinne metody zarządzania projektami, które  ułatwiają  szybkie rozpoczęcie, uporządkowane przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców.

W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków przedstawiane zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media).

W ramach programu studiów prowadzone są 3 certyfikowane szkolenia prowadzone przez trenerów INPROGRESS, jednostki posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO):

 • Prince2®   Foundation
 • ITIL®  Foundation
 • Prince2 Agile®  Foundation

Słuchacze  mogą przystąpić do certyfikowanych egzaminów organizowanych przez INPROGRESS

PRINCE2®, ITIL®, PRINCE2 Agile® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej o programie studiów (PDF)
Szkolenia certyfikowane INPROGRESS: (PDF)

Adresaci:

 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kierownicy projektów IT,
 • Szefowie zespołów IT/programistycznych w firmach i instytucjach,
 • Osoby planujące zawodowo zajmować się̨ zarządzaniem projektami IT

 

 

Plan studiów

 • Analiza i modelowanie biznesowe
 • Zwinne metody zarządzania projektami i produktami
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych
 • PRINCE2®  poziom Foundation
 • Zarządzanie komunikacją w projektach IT
 • ITIL Foundation
 • PRINCE2® Agile  poziom Foundation
 • MS Project – zarządzanie dokumentacją projektu
 • Architektura korporacyjna
 • Zarządzanie ryzkiem w projektach IT
 • Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Negocjacje w projektach IT
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Profesjonalizm w dobieraniu programu studiów. Organizacja I dyscyplina w prowadzeniu zajęć z naciskiem na dynamiczne prezentowane treści. Owocem powyższego jest wysoki poziom przyswajania tematów.

Mariusz Borkowski

Bardzo dobra organizacja i wysoki poziom. Super atmosfera, bardzo duże zaangażowanie wykładowców w pomoc dla studentów. Bardzo podobało mi się dzielenie doświadczeniem zawodowym przez wykładowców.

Rafał Popiołek

Oferta studiów była bardzo bogata. Zadowolił mnie zakres merytoryczny studiów. Polecam celem poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Wojciech Wrona

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin) w tym 12 godzin realizowane w systemie Akademia w Chmurze .
Opłata za semestr studiów: 2 300 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Kierunek prowadzony we współpracy z INPROGRESS sp. z o.o


Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują:
 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikaty ukończenia akredytowanych szkoleń: Prince2®   Foundation, ITIL®  Foundation i Prince2 Agile®  Foundation

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH