Zarządzanie projektami IT

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin). Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.
Opłata za semestr studiów: 2 300 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Kierunek prowadzony we współpracy z INPROGRESS sp. z o.o


Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
Absolwenci studiów otrzymują:
 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikaty ukończenia akredytowanych szkoleń: Agile PM® Foundation, Agile PM® Practitioner i Scrum Master PSM I

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami IT dostarczą praktycznej i  kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami w branży IT.

Słuchacze  poznają zwinne metody zarządzania projektami, które  ułatwiają  szybkie rozpoczęcie, uporządkowane przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców.

W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków przedstawiane zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media).

W ramach programu studiów prowadzone są 3 certyfikowane szkolenia prowadzone przez trenerów INPROGRESS, jednostki posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO):

 • AgilePM®   Foundation PDF
 • AgilePM®  Practitioner PDF
 • Scrum Master PSM I PDF

Adresaci:

 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kierownicy projektów IT,
 • Szefowie zespołów IT/programistycznych w firmach i instytucjach,
 • Osoby planujące zawodowo zajmować się̨ zarządzaniem projektami IT

 

 

Plan studiów

 • Analiza i modelowanie biznesowe
 • Zwinne metody zarządzania projektami i produktami
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych
 • Agile PM  poziom Foundation
 • Zarządzanie komunikacją w projektach IT
 • Scrum Master Certified
 • Agile PM poziom Practitioner
 • MS Project – zarządzanie dokumentacją projektu
 • Architektura korporacyjna
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Negocjacje w projektach IT
 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH