Zarządzanie projektami IT – zajęcia w trakcie realizacji, zapisy na kolejną edycję

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 600 zł. za semestr (raty miesięczne).

100% zajęć realizowane jest z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Zajęcia w trakcie realizacji, zapisy na kolejną edycję.


Kierunek prowadzony we współpracy z INPROGRESS sp. z o.o

Inprogress


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Zaświadczenie uczestnictwa w akredytowanych szkoleniach: Agile PM® Foundation, Agile PM® Practitioner i Scrum Master PSM I

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami IT dostarczą praktycznej i  kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami w branży IT.
studia zdalne
Słuchacze  poznają zwinne metody zarządzania projektami, które  ułatwiają  szybkie rozpoczęcie, uporządkowane przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców.

W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków przedstawiane zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media).

W ramach programu studiów prowadzone są 3 certyfikowane szkolenia prowadzone przez trenerów INPROGRESS, jednostki posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO):

Słuchacze planujący podejście do egzaminu certyfikującego Agile Practitioner będą potrzebowali posiadać akredytowany podręcznik do kupienia lub pożyczenia z Inprogress.

Adresat studiów podyplomowych

 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kierownicy projektów IT,
 • Szefowie zespołów IT/programistycznych w firmach i instytucjach,
 • Osoby planujące zawodowo zajmować się̨ zarządzaniem projektami IT

Plan studiów Zarządzanie projektami IT

 • Analiza i modelowanie biznesowe
 • Zwinne metody zarządzania projektami i produktami
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych
 • Agile PM  poziom Foundation
 • Zbieranie wymagań i zarządzanie komunikacją w projektach IT
 • Scrum Master Certified
 • Agile PM poziom Practitioner
 • JIRA Software – narzędzia zarządzania projektami IT
 • Frameworki skalujące zwinne podejście zarządzania projektami IT
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona danych osobowych
 • Negocjacje w projektach IT

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH