Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych – we współpracy z UODO – zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 188 godzin.

Czesne: 2 000 zł. za semestr (raty miesięczne).

Zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Studia prowadzone we współpracy z:

UODO

SecurePro


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów podyplomowych

Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Program obejmuje także problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.studia zdalne Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Studia prowadzone są we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz SecurePro – międzynarodową firmą, specjalizującą się w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną, informacji niejawnych i danych osobowych, lub zatrudnionych na takim stanowisku.

 

Plan studiów Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

 • Klasyfikacja informacji prawnie chronionych oraz zasady zarządzania nimi
 • Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe
 • Prawne aspekty ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych, jego status, zadania i uprawnienia
 • Podstawowe środki zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego w podmiotach publicznych
 • Osobowe i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy zastosowaniu nowych technologii
 • Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
 • Obowiązki administratorów danych i przetwarzających
 • Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
 • Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Status i obowiązki inspektorów ochrony danych
 • Status i obowiązki pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnychPOZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH