Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych – we współpracy z UODO

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 188 godzin.

Czesne: 2 000 zł. za semestr (raty miesięczne).

100% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku: 


Szczegółowy program studiów:Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Studia prowadzone we współpracy z:

UODO

SecurePro


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów podyplomowych

Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Program obejmuje także problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.studia zdalne Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Studia prowadzone są we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz SecurePro – międzynarodową firmą, specjalizującą się w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną, informacji niejawnych i danych osobowych, lub zatrudnionych na takim stanowisku.

 

Plan studiów Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

 • Klasyfikacja informacji prawnie chronionych oraz zasady zarządzania nimi
 • Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe
 • Prawne aspekty ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych, jego status, zadania i uprawnienia
 • Podstawowe środki zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego w podmiotach publicznych
 • Osobowe i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy zastosowaniu nowych technologii
 • Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
 • Obowiązki administratorów danych i przetwarzających
 • Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
 • Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Status i obowiązki inspektorów ochrony danych
 • Status i obowiązki pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych

Opinie słuchaczy i absolwentów

Bardzo polecam uczelnię WSIiZ oraz kierunek Zarządzanie Ochroną Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Program studiów spełnił moje oczekiwania, dodatkowo warto podkreślić świetną organizację oraz kontakt pomiędzy uczelnią i wykładowcami. Ciekawe zajęcia z tematyki, która jest bardzo przydatna w pracy zawodowej związanej z ochroną danych osobowych zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.

Dominika Tympalska

Merytoryczny poziom studiów stoi na wysokim poziomie, jakość kształcenia oraz przyjazna atmosfera na zajęciach zachęca do nauki.

Marek Galeja

Atmosfera podczas zajęć bardzo przyjazna. Wykładowcy kompetentni. Materiał dobrany właściwie, poszerzony na prośbę słuchaczy. Merytoryczne odpowiedzi na pytania. Warunki lokalowe dobre. Sale wykładowe przygotowane bardzo dobrze pod względem technicznym.

Dariusz Koś

Jestem zadowolona ze studiów. Atmosfera miła i przyjazna, polecam gorąco. Dziękuje bardzo.

Anna Kucik

Organizacja studiów na wysokim poziomie. Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób, z praktycznego punktu widzenia. Atmosfera panująca na WSIZ bardzo sympatyczna. Szkoła posiada dobre zaplecze gastronomiczne. Wykładowcy i obsługa sekretariatu bardzo pomocna.

Karolina Wojtaszek

Polecam kierunek studiów. Wykładowcy przygotowani do prowadzenia zadań , zajęć. Obsługa administracyjna bez zastrzeżeń! Pomocna w każdej sytuacji.

Anna Światlak

Zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym. Przyjazna atmosfera podczas studiów.

Monika Śmiech

Organizacja studiów na bardzo wysokim poziomie. Wysoki poziom merytoryczny. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie. Atmosfera bardzo przyjazna.
Adam Bogusz
Wykładowcy to praktycy mający na co dzień styczność z tematem, miła atmosfera, kontaktowa kadra.
Agnieszka Chmiel
Bardzo ciekawy sposób przedstawiania problemów związanych z ochroną informacji i danych osobowych. Możliwość skonsultowania indywidualnych problemów z wykładowcami.
Berta Dąbek-Żak
Bardzo dobra organizacja studiów, zarówno pod kątem ich poziomu merytorycznego jak i ogólnego przygotowania. Bardzo dobra kadra wykładowców profesjonalnie przygotowanych do przekazywania wiedzy.
Natalia Dziewit
Polecam studia ze względu na merytoryczny poziom, jakość i sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców oraz organizację.
Anna Solecka
Studia organizowane w sposób dostępny dla każdego. Uczelnia dysponuje dobrym zapleczem wykładowców.
Klaudia Sikora
Organizacja studiów na dobrym poziomie. Wszystkie informacje podawane na czas. Poziom merytoryczny dobry, choć wykładowcy czasem zakładają, że studenci już posiadają choćby podstawową wiedzę.
Krzysztof Szeruga
Wykładowcy to praktycy. Bardzo dobry przepływ informacji dziekanat CSP – student.
Jakub Mazur
Zajęcia bardzo ciekawie prowadzone, bardzo wysoko oceniam wkład pracowników akademickich ich wiedzę praktyczną na podbudowie aktualnych przepisów.
Aleksandra Rocińska-Krygowska
Zajęcia bardzo ciekawie poprowadzone, wiedza praktyczna.
Dorota Podgórecka
Dogodne godziny zajęć stacjonarnych i on-line. Miła kadra.
Janusz Warcaba
Świetna organizacja zajęć. Merytorycznie studia spełniły moje oczekiwania.
Krystyna Tomkiewicz
Organizacja studiów bardzo dobra. Rzetelność, przyjazna atmosfera podczas zajęć, właściwe przygotowanie merytoryczne świadczą o wysokim poziomie uczelni.
Beata Łuc
Organizacja studiów bardzo profesjonalna i rzetelna. Wysoki poziom merytoryczny. Wszyscy wykładowcy z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem. Atmosfera podczas studiów wspaniała (bardzo fajna i przyjazna grupa). Wykładowcy również bardzo sympatyczni. Ogólna ocena 5.
Izabela Jastrzębska – Bolesławska


Super organizacja studiów, prowadzenie zajęć przez fachowców (prawnik, dyrektor z GIODO, były oficer służb związanych z informacjami niejawnymi) podnosi wartość merytoryczną studiów. To nie tylko suche przekazanie wiedzy, ale również dużo merytorycznych przykładów oraz podzielenie się własnym doświadczeniem.

Janusz Lesa


Zdecydowanie mogę polecić studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Studia spełniły moje oczekiwania pod względem organizacji, poziomu merytorycznego, jakości wykładowców oraz panującej w trakcie studiów atmosfery.

Magdalena Szkoła


Polecam udział w tych studiach ze względu na wysoki poziom merytoryczny prowadzących i sprawną organizacje. Osoby prowadzące zajęcia to doświadczeni wykładowcy i praktycy co przekłada się na przydatność przekazywanych treści.

Anna Dryja

Zajęcia na kierunku dają możliwości zapoznania się z zagadnieniami ochrony informacji i ochrony danych osobowych od strony praktycznej i teoretycznej.

Mariusz Bielawa

Jako żołnierz mogę stwierdzić, że pozyskane informacje I wiedza będą wykorzystane w mojej pracy. Z mojej jednostki organizacyjnej już 5 osób ukończyło ten kierunek. Na pewno polecę go kolegom ponieważ poziom studiów zapewnia bardzo dobre przygotowanie zawodowe.
Piotr Cichoń
Duża wiedza prowadzących poparta zajęciami praktycznymi powoduje, że studiowanie to sama przyjemność. Dodatkowo WSIiZ to uczelnia przyjazna studentom.
Magdalena Chmurzyńska
Dobrze dobrana kadra wykładowców, zapewniająca wysoki poziom oraz świetna organizacja są głównymi powodami dla których warto zdecydować się na WSIiZ.
Łukasz Chmiel
Bardzo polecam studia na WSIiZ. Przede wszystkim kompetentna i rzeczowa kadra, wiedza zdobyta w toku studiów przyda się w pracy zawodowej. Fenomenalni ludzie.
Monika Porębska
Bardzo ciekawy kierunek. Wiedza zdobyta na studiach już okazała się przydatna w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że ukończenie tych studiów wpłynie również na moją przyszłą karierę zawodową.
Dawid Kucik
Studia podyplomowe dają gwarancję dobrej i praktycznej wiedzy którą można wykorzystać od zaraz. Ciekawi wykładowcy, z dużym doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym. Zawsze mieliśmy możliwość zadawania pytań, na które zawsze były udzielane odpowiedzi. Uczelnia przyjazna wszystkim studentom, zarówno tym młodym jak i troszkę starszym. Zdecydowanie polecam.
Jolanta Mucha
Bardzo dobra organizacja studiów. Pełna informacja na bieżąco dla słuchaczy. Trafny dobór tematów i wykładowców. Bardzo dobra atmosfera dla której chciało się tu przyjeżdżać. Wspaniali ludzie.
Marta Kamysz-Turbak
Profesjonalizm, tematyka wykładów, atmosfera, organizacja.
Krzysztof Ozdarski
Bardzo przydatny kierunek w pracy zawodowej oraz z perspektywy znalezienia pracy w szeroko pojętej administracji państwowej. Ponadto miejsce odbywania studiów, czyli WSIiZ, polecam jako szczególnie przyjazne.
Maciej Staszczak
Kierunek godny polecenia dla większości zawodów. Dobre ukierunkowanie na studenta.
Radosław Szuster

Organizacja studiów spełniła moje oczekiwania. Cenię sobie profesjonalizm, solidne podejście wykładowców do pracy oraz tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.

Piotr Bezyk

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH