Zarządzanie energią NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 178 godzin.

Czesne: 2 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Studia wspierane przez:

TUV Nord studia podyplomowe WSIZ Rzeszów

EnMS studia podyplomowe WSIZ Rzeszow


Opiekunowie merytoryczni kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 wydany przez TUV Nord

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia mają na celu zapoznanie z najlepszymi praktykami zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Program zawiera wiedzę prawną z zakresu efektywności energetycznej oraz przedstawia metody optymalizacji energetycznej procesów.

Program składa się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności planowania, wdrażania i nadzorowania zmian związanych z poprawą efektywności energetycznej. Dodatkowo wiedza techniczna została uzupełniona o kształtowanie i rozwój kompetencji miękkich przyszłych menedżerów oraz podstawy zrównoważonego rozwoju.

Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) oraz EnMS Polska sp. z o.o. – firmą wspierającą organizacje w podnoszeniu efektywności energetycznej.

Adresat studiów podyplomowych

Studia Zarządzanie energią kierujemy do menedżerów i pracowników firm, które w obliczu rosnących cen energii chcą poprawić efektywność energetyczną procesów i w sposób systemowy zarządzać energią, minimalizując jej zużycie.

Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie metod, systemów, modeli i wskaźników służących zarządzaniu strumieniem energii oraz skutecznej optymalizacji procesów. Dowiedzą się, w jaki sposób wykonać audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa oraz jak obliczyć efekty ekonomiczne i ekologiczne prowadzonych działań. Poznają również najważniejsze normy i akty prawne, rozwiną swoje zdolności w zakresie zarządzania i zdobędą certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 oraz uzyskają możliwość dołączania wykonanych przez siebie audytów efektywności energetycznej do Wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.

Program został opracowany dla osób, które pragną poszerzać wiedzę praktyczną i chcą stosować najlepsze rozwiązania w obszarze zarządzania energią, w celu zwiększenia skuteczności działań, służących zmniejszeniu jednostkowego zużycia energii.

 

Plan studiów Zarządzanie energią

 • Podstawy zarządzania energią
 • Efektywność energetyczna w świetle polskich i unijnych wymagań prawnych
 • Źródła i nośniki energii
 • Audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018
 • Mechanizm białych certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018
 • Optymalizacja energetyczna procesów
 • Finansowanie i refinansowanie inwestycji energetycznych
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania energią i ocena opłacalności inwestycji
 • Ekologia w zarządzaniu energią
 • Projekt końcowy (opracowanie planu poprawy efektywności energetycznej)

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH