Zarządzanie energią – zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 182 godzin.

Czesne: 2 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca


Studia wspierane przez:

TUV Nord studia podyplomowe WSIZ Rzeszów

EnMS studia podyplomowe WSIZ Rzeszow


Opiekunowie merytoryczni kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 wydany przez TUV Nord

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia mają na celu zapoznanie z najlepszymi praktykami zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Program zawiera wiedzę prawną z zakresu efektywności energetycznej oraz przedstawia metody optymalizacji energetycznej procesów.

Program składa się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności planowania, wdrażania i nadzorowania zmian związanych z poprawą efektywności energetycznej. Dodatkowo wiedza techniczna została uzupełniona o kształtowanie i rozwój kompetencji miękkich przyszłych menedżerów oraz podstawy zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie studiów da możliwość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) oraz EnMS Polska sp. z o.o. – firmą wspierającą organizacje w podnoszeniu efektywności energetycznej.

Adresat studiów podyplomowych

Studia Zarządzanie energią kierujemy do menedżerów i pracowników firm, które w obliczu rosnących cen energii chcą poprawić efektywność energetyczną procesów i w sposób systemowy zarządzać energią, minimalizując jej zużycie.

Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie metod, systemów, modeli i wskaźników służących zarządzaniu strumieniem energii oraz skutecznej optymalizacji procesów. Dowiedzą się, w jaki sposób wykonać audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa oraz jak obliczyć efekty ekonomiczne i ekologiczne prowadzonych działań. Program studiów obejmuje najważniejsze normy i akty prawne z obszaru zarządzania energią. Uczestnicy zdobędą certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 oraz uzyskają możliwość dołączania wykonanych przez siebie audytów efektywności energetycznej do Wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.

Plan studiów Zarządzanie energią

 • Podstawy zarządzania energią
 • Efektywność energetyczna w świetle polskich i unijnych wymagań prawnych
 • Źródła i nośniki energii
 • Audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018
 • Mechanizm białych certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018
 • Optymalizacja energetyczna procesów
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania energią i ocena opłacalności inwestycji
 • Ekologia w zarządzaniu energią
 • Audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH