Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 600 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 30% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Studia prowadzone we współpracy z TÜV NORDTUV NORD


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat ukończenia kursu Menedżer ds SMS

Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

Zarządzanie jakością w branży automotive

Cel studiów podyplomowych

Według statystyk samolot to jedna z najbezpieczniejszych form transportu. Aby tak pozostało, branża lotnicza potrzebuje stosować nowoczesne narzędzia zarządzania pozwalające na ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa działań z zachowaniem opłacalności finansowej. Możliwe jest to dzięki stosowaniu jasno określonych standardów jakościowych po stronie produkcji lotniczej oraz obsługi transportowej.

Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie uczą jak funkcjonować w przedsiębiorstwie z branży lotniczej na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach. Słuchacze otrzymają narzędzia do tworzenia lub doskonalenia systemów jakości i struktur zarządzania bezpieczeństwem, a w tym cyberbezpieczeństwem. Absolwenci studiów otrzymują certyfikat Menedżer ds. SMS wydany przez TUV NORD Polska.

Uczestnicy mogą również przystąpić do dodatkowo płatnego egzaminu Audytor wewn. AS/EN 9100 rev. D, przeprowadzanego przez TUV NORD Polska, a także do egzaminów prowadzonych przez organizację PART 147:

 • PART 66, Moduł 10 – Prawo lotnicze
 • PART 66, Moduł 9A – Czynnik ludzki

Adresat studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie kierujemy do specjalistów oraz członków kadry zarządzającej pracujących lub zamierzających pracować w obszarze produkcji i obsługi lotniczej. Studia będą również przydatne dla członków zarządu małych firm związanych w jakikolwiek sposób z szeroko rozumianą branżą lotniczą.

Plan studiów

 • Prawo lotnicze
 • Cele i struktura Safety Management System (SMS)
 • Zarządzanie zagrożeniem i bezpieczeństwem
 • Polityka i promocja bezpieczeństwa
 • Procedury, dokumentacja i środowisko operacyjne SMS
 • Zarządzanie procesami
 • Systemy jakości w lotnictwie
 • Wybrane narzędzia jakości
 • Audyty w lotnictwie
 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
 • Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH