Wychowanie do życia w rodzinie

Cel

Zdobycie niezbędnych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Adresat

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie  (WDŻ) lub chcą rozwinąć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych.

 

 

Plan studiów

 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika małżeństwa i rodziny
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz ginekologii i położnictwa
 • Wybrane zagadnienia seksuologii i edukacji seksualnej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Patologie życia społecznego i rodzinnego
 • Edukacja medialna
 • Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie
 • Komunikacja społeczna i komunikacja w rodzinie
 • Etyka
 • Praktyka

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (252 godziny) w tym 60 godz. praktyki i 15 godz. projektu.
Opłata za semestr studiów: 1700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top