Wiedza o społeczeństwie (dla nauczycieli)

Cel

Studia przygotowują do nauczania Wiedzy o Społeczeństwie jako kolejnego przedmiotu szkołach  oraz innych  placówkach oświatowych. Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne dotyczące zarówno państwa polskiego, jak i areny międzynarodowej.

Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Adresat

Studia podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie” są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

 

Plan studiów

 • Historia państwa i prawa
 • Integracja europejska
 • Organizacje międzynarodowe
 • Podstawy prawa
 • Prawa człowieka
 • Problemy współczesnego świata
 • Samorządy terytorialne i wspólnoty lokalne
 • Socjologia – wybrane zagadnienia
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Polski system polityczny i partyjny
 • Systemy polityczne i partyjne
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Opinie słuchaczy i absolwentów

Bardzo dobrze zorganizowane studia podyplomowe. Sprawnie, na temat z zachowaniem odpowiedniego poziomu. Wykładowcy i personel uczelni bardzo życzliwi i uprzejmi. Pogodne nastawienie zapewnia doskonałą atmosferę panującą na zajęciach i w kontaktach międzyludzkich. Zdecydowanie polecam.

Aldona Dydek

Organizacja studiów bardzo dobra. Poziom merytoryczny studiów bardzo dobry. Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani, dobrze dobierają treści, przygotowują ciekawe prezentacje, którymi dzielą się ze słuchaczami. Bardzo szybko odpisują na pytania zadawane mailowo. Wszyscy są życzliwi, przyjaźnie nastawieni do słuchaczy. Każdego słuchacza traktują podmiotowo, a nie przedmiotowo. Atmosfera podczas studiów bardzo dobra.

Agnieszka Ciechanek-Tomoń

Uczelnia jest przyjazna studentom, a prowadzący są sympatyczni i kompetentni. Zdecydowanie polecam.

Kornelia Lorek

Bardzo dobra organizacja studiów, wysoki poziom merytoryczny wykładowców, miła, ciepła atmosfera. Można uzyskać rzetelną wiedzę, która będzie przydatna w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie.

Bogusława Buda

Uczelnia jest przyjazna studentom, a prowadzący są sympatyczni i kompetentni. Zdecydowanie polecam tę uczelnię!

Krystyna Miłek

Planowane rozpoczęcie studiów: wrzesień 2019,
pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (235 godzin w tym 60 godz. praktyki i 30 godz. projektów). 18 godzin prowadzonych online w systemie Akademia w Chmurze.
Opłata za semestr studiów: 1 650 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: Wiedza o społeczeństwie
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top