User Experience (UX)

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (190 godzin, w tym 108 godz. laboratoriów, 52 godz. wykładów i ćwiczeń oraz 30 godz. zadań projektowych).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów:
2 400 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Program studiów i treści zajęć zostały opracowane w oparciu o model doświadczenia użytkownika, który uwzględnia 5 kluczowych warstw: warstwa strategii, warstwa zakresu (wymagania wobec produktu interaktywnego – funkcje oraz treści), warstwa struktury (architektura informacji, logika interakcji użytkownika z produktem), warstwa szkieletu (nawigacja, dobór i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika), warstwa powierzchni (kolorystyka, grafika, typografia).

Uwzględniono również tematy uzupełniające zakres niezbędnej wiedzy specjalisty ds. UX o takie obszary jak prototypowanie rozwiązań interaktywnych, organizacja i zarządzanie projektami, psychologiczne aspekty UX, praca zespołowa w środowiskach on-line i off-line oraz komunikacja interpersonalna.

Studia mają charakter praktyczny. Słuchacze realizują zadania projektowe od koncepcji do prototypu rozwiązania w 3-4 osobowych zespołach. Postępy projektu są konsultowane w ramach godzin projektowych z wykładowcami – mentorami odpowiedzialnymi za poszczególne bloki tematyczne studiów.

Adresat

Studia kształcą od podstaw specjalistów ds. User Experience odgrywających kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu produktów interaktywnych takich jak m.in. systemy webowe, aplikacje mobilne, systemy dla urządzeń ubieralnych (Wearables) np. SmartWatch, czy inne rozwiązania z kategorii Internet rzeczy (Internet of Things). Specjaliści ds. UX są odpowiedzialni za całość wrażeń doświadczanych podczas korzystania z produktu interaktywnego tak, aby istotnie zwiększyć satysfakcję konsumenta oraz prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego produktu.

Plan studiów

 • Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego
 • Cyber-psychologia – psychologiczne aspekty UX
 • Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting
 • Projektowanie architektury informacji i interakcji
 • Projektowanie graficzne produktów cyfrowych
 • Prototypowanie rozwiązań interaktywnych
 • Badania użyteczności
 • Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych
 • Praca zespołowa i komunikacja interpersonalna

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH