User Experience (UX) Pierwsze zajęcia 04.11.2023

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 190 godzin (w tym 108 h. laboratoriów, 40 h. wykładów, 12 h. ćwiczeń i 30 h. zadań projektowych).

Czesne: 2 600 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć realizowane jest z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Pierwsze zajęcia 4 listopada 2023 r.


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Program studiów i treści zajęć zostały opracowane w oparciu o model doświadczenia użytkownika, który uwzględnia 5 kluczowych warstw: warstwa strategii, warstwa zakresu (wymagania wobec produktu interaktywnego – funkcje oraz treści), warstwa struktury (architektura informacji, logika interakcji użytkownika z produktem), warstwa szkieletu (nawigacja, dobór i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika), warstwa powierzchni (kolorystyka, grafika, typografia).

Uwzględniono również tematy uzupełniające zakres niezbędnej wiedzy specjalisty ds. UX o takie obszary jak prototypowanie rozwiązań interaktywnych, organizacja i zarządzanie projektami, psychologiczne aspekty UX, praca zespołowa w środowiskach on-line i off-line oraz komunikacja interpersonalna.

Studia mają charakter praktyczny. Słuchacze realizują zadania projektowe od koncepcji do prototypu rozwiązania w 3-4 osobowych zespołach. Postępy projektu są konsultowane w ramach godzin projektowych z wykładowcami – mentorami odpowiedzialnymi za poszczególne bloki tematyczne studiów.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kształcą od podstaw specjalistów User Experience. Odgrywają oni kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu produktów interaktywnych takich jak m.in. systemy webowe, aplikacje mobilne, systemy dla urządzeń ubieralnych (Wearables) na przykład SmartWatch, czy inne rozwiązania z kategorii Internet rzeczy (Internet of Things).

Specjaliści UX są odpowiedzialni za całość wrażeń doświadczanych podczas korzystania z produktu interaktywnego co istotnie zwiększa satysfakcję konsumenta oraz prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego produktu.

Plan studiów User Experience (UX)

  • Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego
  • Cyberpsychologia zachowań konsumenckich – psychologiczne aspekty UX
  • Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting
  • Projektowanie architektury informacji i interakcji
  • Projektowanie graficzne produktów cyfrowych
  • Prototypowanie rozwiązań interaktywnych
  • Badania użyteczności
  • Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych
  • User Experience – praktyka komunikacji z klientem

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH