Transport i spedycja NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 185 godzin.

Czesne: 1 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również studia:

Menedżer logistyki

Cel studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych Transport i spedycja otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie i organizację transportu drogowego. Program studiów obejmuje techniczne, organizacyjne i ekonomicznymi aspekty prowadzenia działalności w branży TSL na rynku krajowym i zagranicznym. Pozwala to uzyskać najbardziej aktualną wiedzę na temat uregulowań prawnych, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy.

W ramach studiów realizujemy także egzamin wewnętrzny zwalniający z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym (przewóz osób i rzeczy).

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierujemy do absolwentów szkół wyższych, którzy zajmują się lub planują zajmować się zawodowo transportem drogowym towarów lub osób. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej. Certyfikat taki jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Ponadto, wiedza zawarta w programie studiów jest także przydatna dla pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za sprawy transportu i logistyki.

Plan studiów Transport i spedycja

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku usług logistycznych
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w zasięgu międzynarodowym
 • Negocjacje handlowe w logistyce
 • Ubezpieczenia w transporcie
 • Normy, przepisy i procedury celne
 • Symulacje procesów transportowych
 • Zarządzanie flotą
 • Efektywna obsługa klienta
 • Infrastruktura magazynowa i transportowa
 • Egzamin wewnętrzny na certyfikat kompetencji zawodowych 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH