Transport i spedycja

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 176 godzin.

Czesne: 2 300 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również studia:

Menedżer logistyki

Cel studiów podyplomowych

Słuchacze otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie i organizację transportu drogowego. Studia obejmują techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności w branży TSL na rynku krajowym i zagranicznym. Pozwalają uzyskać aktualną wiedzę na temat uregulowań prawnych, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy.

Ukończenie studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, daje prawo do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) w transporcie drogowym. Certyfikat, wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego, jest niezbędny do prowadzenia firmy transportowej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierujemy do absolwentów szkół wyższych, którzy zajmują się lub planują zajmować się zawodowo transportem drogowym towarów lub osób. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej. Certyfikat taki jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Ponadto, wiedza zawarta w programie studiów jest także przydatna dla pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za sprawy transportu i logistyki.

Plan studiów Transport i spedycja

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Infrastruktura logistyczna
 • Negocjacje handlowe w logistyce
 • Ubezpieczenia w transporcie
 • Organizacja transportu morskiego, kolejowego i lotniczego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w zasięgu międzynarodowym
 • Normy, przepisy i procedury celne
 • Zarządzanie procesami transportowymi
 • Zarządzanie flotą
 • Efektywna obsługa klienta 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH