Szacowanie nieruchomości

Cel

Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

 

Plan studiów

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo majątkowe
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zagadnienia prawne
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka wodna
 • Zagadnienia ekonomiczne, finansowe, rynek nieruchomości
 • Informacja o terenie
 • Budownictwo, kosztorysowanie
 • Rolnictwo, leśnictwo
 • Prawne aspekty wycen
 • Matematyczne podstawy wycen
 • Podejścia, techniki, metody wycen – operat szacunkowy
 • Wyceny nieruchomości zurbanizowanych
 • Wyceny rolne i leśne
 • Wyceny nieruchomości specjalnych
 • Wyceny podmiotów gospodarczych
 • Wartość bankowo-hipoteczna
 • Powszechna taksacja nieruchomości
 • Standardy zawodowe
 • Zajęcia praktyczne, seminaria
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (300 godzin).
Opłata za semestr studiów: 1 800 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opieka merytoryczna kierunku: dr inż. Jerzy Dydenko, Politechnika Krakowska
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wystawione przez Politechnikę Krakowską

Studia prowadzone we współpracy z Politechniką Krakowską


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • trzy zdjęcia

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top