Sukcesja i restrukturyzacja w biznesie NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 188 godzin.

Czesne: 4 200 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:Partnerzy studiów:

Axelo


Instytut Fundacji Rodzinnych


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia Sukcesja i Restrukturyzacja w biznesie rozszerzają kompetencje menedżerskie o prawne aspekty z którymi coraz częściej się spotykamy na rynku. Dlatego też słuchacze studiów uzyskają wiedzę z zakresu prawa spadkowego, handlowego oraz podatkowego i będą przygotowani między innymi do:

 • Planowania sukcesji w firmach rodzinnych
 • Sprawowania funkcji zarządcy sukcesyjnego
 • Zakładania i prowadzenia Fundacji rodzinnej
 • Zarządzania i nadzorowania firmami rodzinnymi i fundacjami rodzinnymi
 • Wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez firmy rodzinne i fundacje rodzinne
 • Uzyskiwania pomocy publicznej i inwestowania w sukcesji
 • Kreowania Marki Lidera i rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej,
 • Podejmowania odpowiednich działań w kryzysie finansowym organizacji biznesowych,

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające im podejść do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Ponadto studia przygotowują do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, w tym pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka, jak również do występowania w postępowaniach jako pełnomocnik wierzycieli oraz dłużnika.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierujemy do osób zarządzających i/lub doradzających w organizacjach biznesowych, a w szczególności do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich sukcesorów
 • Osób pełniących funkcje nadzorcze w firmach rodzinnych
 • Doradców i zarządców sukcesyjnych
 • Doradców restrukturyzacyjnych
 • Osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (przygotowujących się do egzaminu)
 • Prawników, aplikantów
 • Absolwentów takich kierunków jak prawo, ekonomia, zarządzanie
 • Osób świadczących usługi konsultingowe i doradców finansowych
 • Pracowników przedsiębiorstw zajmujących się windykacją
 • Osób, które planują współpracować i pełnić funkcje doradcze i zarządcze w firmach rodzinnych oraz fundacjach rodzinnych.

Plan studiów

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej a planowanie sukcesji
 • Fundacja rodzinna w planowaniu sukcesyjnym
 • Opodatkowanie firm rodzinnych i Fundacji rodzinnej
 • Pomoc publiczna i inwestowanie w sukcesji
 • Strategia i przywództwo w zarządzaniu organizacją biznesową
 • Zarządzanie finansami
 • Praktyka zarządzania i motywacji w firmie
 • Negocjacje i mediacje w kontekście firm rodzinnych
 • Restrukturyzacja w biznesie
 • Postępowanie upadłościowe

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH