Studium pedagogiczne

Pierwsze zajęcia: 29.09.2019 r.

Cel

Słuchacze zdobędą wiedzę z różnych dziedzin pedagogiki, kształcąc jednocześnie umiejętności warsztatowe prowadzenia zajęć. Program studium obejmuje problematykę psychologii, pedagogiki, metod dydaktycznych oraz metodyki nauczania wybranych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci kształcenia zostają przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Adresat

Studium kierowane jest do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów, bez kompetencji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych.

 

Plan studiów

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoria wychowania
 • Pedagogika
 • Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Multimedia w edukacji
 • Etyka zawodu nauczycielskiego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Kierunki reform edukacyjnych
 • Emisja głosu
 • Praktyka pedagogiczna

Dodatkowe informacje:

Studium prowadzone z wykorzystaniem technologii online w systemie “Akademia w chmurze


Czas trwania: 3 semestry (420 godzin) w tym 150 godz. praktyki i 38 godz. wykładów online 

Opłata za semestr studiów: 1 300 zł

650 zł dla studentów WSIiZ (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Program studiów: pobierz
Absolwenci studium otrzymują zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem, lub zaświadczenie o statusie studenta co najmniej 3. roku studiów,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top