Psychodietetyka NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 200 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Dietetyka i planowanie żywienia

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest wykształcenie kompetencji pozwalających na rzetelne wykonywanie zawodu psychodietetyka lub zawodów pokrewnych. Słuchacze podczas studiów zdobędą najnowszą wiedzę opartą o EBM (evidence-based medicine) na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem się. Tematyka porusza aspekty terapii otyłości i innych chorób metabolicznych, zaburzeń odżywiania i chorób neurorozwojowych. Słuchacze nabędą wiedzę z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz technik coachingowych.

Uczestnicy studiów dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologiczno – dietetycznej. Nauczą się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami o różnych nawykach żywieniowych oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania. Nabędą również wiedzę z zakresu podstaw nauk medycznych, dietetyki ogólnej, prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwojowych i warunkach życia. Ponadto przedstawiona zostanie metodologia układania diet w poszczególnych jednostkach chorobowych i tych związanych z zaburzeniami odżywiania się.

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w charakterze psychodietetyka w poradniach dietetycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, stowarzyszeniach, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, klubach sportowych. Zostaną również przygotowani do prowadzenia własnego gabinetu psychodietetycznego. Zajęcia umożliwią zdobycie umiejętności związanych z promowaniem zdrowego trybu życia oraz prowadzeniem zajęć profilaktycznych lub interwencyjnych, mających na celu poprawę zdrowia i żywienia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Adresat studiów podyplomowych

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności do:

 • Dietetyków, technologów żywności i żywieniowców chcących poszerzyć swoje kompetencje z zakresu psychodietetyki
 • Psychologów i psychoterapeutów
 • Pielęgniarek
 • Trenerów personalnych
 • Absolwentów nauk przyrodniczych, zainteresowanych psychodietetyką takich specjalności jak: biochemia, biologia, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska
 • Nauczycieli wychowania szkolnego i przedszkolnego
 • Nauczycieli psychologów
 • Nauczycieli przedmiotów zawodowych medycznych
 • Pracowników ośrodków opiekuńczo – wychowawczych
 • Opiekunów dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami odżywiania

Plan studiów – Psychodietetyka

 • Podstawy żywienia – w oparciu o EBM
 • Zalecenia dietetyczne w chorobie
 • Techniki i narzędzia coachingowe
 • Psychodietetyka w praktyce
 • Aktywność fizyczna jako element terapii
 • Organizacja i zarządzanie czasem
 • Dietoterapia w neofobii żywieniowej – praca z pacjentem
 • Dietoterapia w zaburzeniach neurorozwojowych – praca z pacjentem
 • Suplementacja jako element terapii
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychoterapia anoreksji i bulimii
 • Interwencje psychologiczne w pracy z pacjentem chorującym somatycznie i psychosomatycznie
 • Mindfulness
 • Perspektywa psychologiczna zaburzeń neurorozwojowych
 • Poradnictwo dietetyczne w gabinecie.

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH