Profesjonalna hodowla psów

Cel

Zapoznanie słuchaczy ze specjalistyczną wiedzą z zakresu kynologii i podstaw weterynarii w celu rozpoczęcia i profesjonalizacji prowadzenia hodowli psów. Studia ukierunkowane są zarówno na przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak i wykształcenie umiejętności praktycznych, związanych z chowem i hodowlą psów.

Adresat

Miłośnicy psów, planujący rozpocząć aktywność hodowlaną, jak również hodowcy dążący do profesjonalizacji swojej działalności.

 

Plan studiów

Anatomia i fizjologia psów Kynologia Żywienie psów Podstawy weterynarii Socjalizacja psów Dobrostan i utrzymanie psów Biologia rozrodu z elementami genetyki Elementy behawiorystyki Kynoterapia Pielęgnacja psów Pierwsza pomoc i rehabilitacja Prawo i etyka hodowcy Elementy szkolenia psów

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (176 godzin).
Opłata za  semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Studia prowadzone są we współpracy ze Związkiem Kynologicznym w Polsce – Oddział w Rzeszowie.


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH