Podyplomowe studia pedagogiczne

Pierwsze zajęcia: 29.09.2019 r.

Cel

Słuchacze zdobędą wiedzę z różnych dziedzin pedagogiki, kształcąc jednocześnie umiejętności warsztatowe prowadzenia zajęć. Program studiów obejmuje problematykę psychologii, pedagogiki, metod dydaktycznych oraz metodyki nauczania wybranych wybranych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci kształcenia zostają przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Adresat

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów, bez kompetencji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych.

 

Plan studiów

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoria wychowania
 • Pedagogika
 • Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Multimedia w edukacji
 • Etyka zawodu nauczycielskiego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Kierunki reform edukacyjnych
 • Emisja głosu
 • Praktyka pedagogiczna
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Dobra organizacja studiów, sympatyczni wykładowcy, merytoryczna wiedza.

Maciej Rałowski

Bardzo przydatny kierunek, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, miła atmosfera, bardzo dobry kontakt ze słuchaczami.

Nataliya Plakhetko

Organizacja studiów: 5, poziom merytoryczny: 5, jakość wykładowców: 5, atmosfera: 5

Jacek Matłosz

Bardzo przydatny kierunek, super atmosfera, dobry kontakt z wykładowcą, satysfakcjonująca, merytoryczna kadra kształcąca.

Joanna Posobkiewicz

Studia pedagogiczne mają zwięzłą formę, zajęcia są rozłożone odpowiednio w czasie . Bardzo miła atmosfera zarówno na zajęciach jak i relacje z opiekunami.

Michalina Banaczyk

Najlepszy wybór jaki dokonałam w życiu. Wspaniałe zajęcia, wspaniała atmosfera. Warto było zdecydować się na PSP we WSIiZ.

Dominika Furgała

Studia spełniły moje oczekiwania. Zajęcia były prowadzone w sposób interesujący. Przedmioty które były wykładane przydały mi się w mojej pracy. Dużo przydatnych rzeczy przygotowujących do zawodu nauczyciela.

Agata Draga

Organizacja studiów i poziom merytoryczny na wysokim poziomie. Spełnia oczekiwania nawet bardzo wymagających studentów.

Agata Hopko – Grzebyk

Studia były interesujące i bardzo ciekawe. Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Studia przydadzą mi się w pracy.

Agnieszka Drozd

Uczelnia, wykładowcy, kierunek spełniły moje oczekiwania. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy pod względem teoretycznym i praktycznym.

Justyna Żyłka

Bardzo dobre i przydatne zajęcia. Polecam każdemu kto chciałby w przyszłości podjąć pracę pedagogiczną. Wysoko wykwalifikowana kadra. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy i różnorodny.

Adrian Lubas

Kierunek studiów jest bardzo dobrze przygotowany. Merytorycznie treści i bardzo dobra kadra dają możliwość opanowania podstaw pedagogicznych, które można wykorzystać w pracy nauczyciela.

Paweł Sosnówka

Dobry wybór, ciekawy program, przedmioty przydatne w pracy nauczyciela.

Dorota Łojczyk

Jakość wykładów była bardzo dobra, spełniła moje oczekiwania. Wykładowcy dobrze przygotowani.

Joanna Sądej

Program studiów jest przemyślany i odpowiednio przygotowany pod względem organizacji i doboru wykładowców. Atmosfera zajęć bardzo przyjazna. Joanna Pazdan Studia zorganizowane w sposób prawidłowy, przystosowane do czasu i możliwości organizacyjnych studentów. Poziom prowadzonych zajęć jest bardzo wysoki, wiedza i sposoby przekazania treści nauczania są bardzo przyjazne i wysoce przydatne w pracy zawodowej nauczyciela. Atmosfera w grupie i na roku studenckim jest bardzo przyjazna, koleżeńska i kreowana w kierunku potrzeb każdego studenta. Istnieje możliwość indywidualnego podejścia do każdej osoby indywidualnie.

Jerzy Kołcz

Bardzo dobra organizacja studiów, wielu przygotowanych wykładowców, którzy wiedzą co chcą przekazać studentom. Zajęcia praktyczne z wieloma przydatnymi informacjami, które można wykorzystać w przyszłej bądź obecnej pracy.

Justyna Nizicka

Dużo wiedzy praktycznej.

Katarzyna Wysocka

Zajęcia ciekawe, dużo nowych wiadomości. Polecam każdemu!

Justyna Szczepanik

 

Dodatkowe informacje:

Studia prowadzone z wykorzystaniem technologii online w systemie “Akademia w chmurze

Czas trwania studiów: 3 semestry (420 godz.)  w tym 150 godz. praktyki i 38 godz. wykładów online.

Osobom będącym w trakcie studiów I stopnia proponujemy Studium Pedagogiczne!


Opłata za semestr studiów: 1 300 zł

650 zł dla studentów WSIiZ (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top