Ochrona środowiska

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 176 godzin.

Czesne: 2 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Menedżer ESG

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Ochrona środowiska dostarczają praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie i podmiocie publicznym. Duży nacisk położony jest na aspekty prawne oraz nowoczesne i przyjazne technologie związane z ochroną środowiska.

Adresat studiów podyplomowych

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska i wdrażaniem przyjętych regulacji prawnych w podmiotach prywatnych i publicznych. Program zajęć bierze pod uwagę potrzeby pracodawców i pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za sprawy związane z ochroną środowiska i przydatny jest dla przedsiębiorstw chcących minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na przyrodę i środowisko. Tematy poruszane w trakcie studów są również potrzebne pracownikom zajmującym się zarządzaniem zasobami w środowisku przyrodniczym w podmiotach publicznych.

Plan studiów

  • Prawne i organizacyjne podstawy ochrony środowiska
  • Ekologiczne podstawy ochrony przyrody i środowiska
  • Instrumenty ochrony środowiska
  • Technologie proekologiczne
  • Wymagania środowiskowe dla nowych przedsięwzięć
  • System zarządzania środowiskowego
  • Wybrane problemy środowiskowe
  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH