Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

Cel

Studia przygotowują do pracy w zawodzie monitora badań klinicznych w Polsce i za granicą. Program studiów obejmuje administracyjne i prawne wymogi  etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi  w prowadzeniu badań klinicznych przez wiodące firmy i instytucje z branży.

Adresat

Studia adresujemy do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych zagadnieniami około medycznymi, chcących wykorzystać te zainteresowania w szybko zyskującym popularność zawodzie.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim niezbędnego do funkcjonowania monitora w międzynarodowym środowisku.  Z tego względu wskazane jest, aby uczestnik studiów posiadał komunikatywną znajomość języka angielskiego.
 

Plan studiów

  • Badania kliniczne – wprowadzenie do badań klinicznych,
  • Dokumentacja  w badaniu klinicznym,
  • Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych,
  • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych,
  • Zarządzanie badaniem klinicznym,
  • Monitorowanie badań klinicznych,
  • Systemy elektroniczne  i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych,
  • Audyt w badaniach klinicznych.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (224 godziny).
Opłata za semestr studiów: 2 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Słuchacze kierunku uzyskują dostęp do e-learningu z języka angielskiego na poziomie B2
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top