Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (224 godziny).


Opłata za semestr studiów:

2 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
.

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Możesz studiować bezpłatnie!
Studia prowadzone w ramach projektu
WSIiZ dla zdrowia.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


Słuchacze kierunku uzyskują dostęp do e-learningu z języka angielskiego na poziomie B2


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia przygotowują do pracy w zawodzie monitora badań klinicznych w Polsce i za granicą. Program studiów obejmuje administracyjne i prawne wymogi  etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi  w prowadzeniu badań klinicznych przez wiodące firmy i instytucje z branży.

Adresat

Studia adresujemy do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych zagadnieniami około medycznymi, chcących wykorzystać te zainteresowania w szybko zyskującym popularność zawodzie.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim niezbędnego do funkcjonowania monitora w międzynarodowym środowisku.  Z tego względu wskazane jest, aby uczestnik studiów posiadał komunikatywną znajomość języka angielskiego.

 

Plan studiów

 • Badania kliniczne – wprowadzenie do badań klinicznych,
 • Dokumentacja  w badaniu klinicznym,
 • Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych,
 • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych,
 • Zarządzanie badaniem klinicznym,
 • Monitorowanie badań klinicznych,
 • Systemy elektroniczne  i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych,
 • Audyt w badaniach klinicznych.

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH