Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych – rozpoczęcie zajęć 06.11.2021

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (192 godziny).

Rozpoczęcie zajęć 06.11.2021


Opłata za semestr studiów:

2 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne).

Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Asystent medyczny

Dietetyka i planowanie żywienia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel studiów podyplomowych

Studia przygotowują do pracy w zawodzie monitora badań klinicznych w Polsce i za granicą. Program studiów obejmuje administracyjne i prawne wymogi  etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi  w prowadzeniu badań klinicznych przez wiodące firmy i instytucje z branży.

Adresat studiów podyplomowych

Studia adresujemy do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych zagadnieniami około medycznymi, chcących wykorzystać te zainteresowania w szybko zyskującym popularność zawodzie.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim niezbędnego do funkcjonowania monitora w międzynarodowym środowisku.  Z tego względu wskazane jest, aby uczestnik studiów posiadał komunikatywną znajomość języka angielskiego.

 

Plan studiów Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

  • Badania kliniczne – wprowadzenie do badań klinicznych,
  • Dokumentacja  w badaniu klinicznym,
  • Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych,
  • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych,
  • Zarządzanie badaniem klinicznym,
  • Monitorowanie badań klinicznych,
  • Systemy elektroniczne  i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych,
  • Audyt w badaniach klinicznych.

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH