Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych – studia dofinansowane – rekrutacja na studia została zakończona

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (224 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów:

studia bezpłatne


Studia realizowane w ramach projektu:
WSIiZ dla zdrowia


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów: Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

Harmonogram – semestr 2


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja na studia została zakończona

Projekt „WSIiZ dla zdrowia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel

Studia przygotowują do realizacji zadań w zakresie organizowania, monitorowania i koordynowania badań klinicznych. Program studiów obejmuje prawne i etyczne wymogi prowadzenia badań klinicznych. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w prowadzeniu badań klinicznych przez podmioty z branży.

Adresat

Studia adresujemy do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia w szczególności kierunków medycznych, biologii, chemii, farmacji itp.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim. Z tego względu wskazane jest, aby uczestnik studiów posiadał komunikatywną znajomość języka angielskiego.

 

Plan studiów

  • Badania kliniczne – wprowadzenie do badań klinicznych,
  • Dokumentacja  w badaniu klinicznym,
  • Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych,
  • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych,
  • Zarządzanie badaniem klinicznym,
  • Monitorowanie badań klinicznych,
  • Systemy elektroniczne  i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych,
  • Audyt w badaniach klinicznych.

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH