Menedżer transformacji cyfrowej

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny.

Czesne 2 600 zł. za semestr (raty miesięczne)

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opiekun merytoryczny kierunku:


Partnerzy studiów:

TUV Nord studia podyplomowe WSIZ Rzeszów

SAGITUM


Szczegółowy program studiów:

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to podejście polegające na wykorzystaniu technologii cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W swojej filozofii opiera się na czwartej rewolucji przemysłowej w skład której wchodzą m.in Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Czwarta rewolucja przemysłowa nierozerwalnie wiąże się z integracją świata maszyn, systemów oraz ludzi. Jej cechą charakterystyczną jest duże przyśpieszenie rozwoju organizacji w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

W obecnej rzeczywistości, automatyzacja procesów i wiążące się z tym wykorzystanie technologii cyfrowej są konieczne dla firm, które chcą z powodzeniem funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Studia podyplomowe pomagają zrealizować to wyzwanie poprzez przygotowanie kompetentnego personelu. Absolwenci studiów, dzięki umiejętności swobodnego poruszania się w rozwiązaniach Przemysłu 4.0, będą w stanie wprowadzać automatyzację procesów prowadzącą do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Adresat studiów podyplomowych

Studia są ukierunkowane na nabycie oraz podniesienie kompetencji specjalistów i menedżerów, dzięki którym będą mogli skutecznie zarządzać automatyzacją procesów w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Kierujemy je między innymi do:

 • kadry zarządzającej, a w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za obszar produkcji
 • osób na średnim i wyższym szczeblu zarządzania organizacji
 • inżynierów procesów
 • pracowników działów produkcyjnych, działów jakości, działów R&D
 • osób pragnących związać swoją karierę zawodową z rozwojem organizacji w kontekście zmian technologicznych Industry 4.0.

W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz zarządzania sieciami przemysłowymi z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Poruszone będą tematy zastosowania automatyki oraz robotyki w branży przemysłowej. Przedstawione zostaną narzędzia, metody, systemy i najlepsze praktyki zarządzania w obszarze Przemysłu 4.0.

Plan studiów Menedżer transformacji cyfrowej

 • Podstawy zarządzania w Przemyśle 4.0
 • Zarządzanie zespołem w wirtualnym środowisku
 • Przywództwo i zarządzanie w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie operacyjne
 • Sprzedaż i marketing w gospodarce cyfrowej
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Technologie Przemysłu 4.0
 • Modele biznesowe Przemysłu 4.0
 • Ocena gotowości i dojrzałości technologiczno-organizacyjnej firmy do Przemysłu 4.0
 • Systemy informatyczne Przemysłu 4.0

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH