Menedżer logistyki

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godzin.

Czesne: 2 600 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Transport i spedycja

Cel studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych Menedżer logistyki otrzymują praktyczną wiedzę i umiejętności zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji dotyczących łańcucha dostaw, współpracy z udziałem operatorów logistycznych (logistyki trzeciej strony – 3PL).

Program zajęć ułatwia słuchaczom zdobycie międzynarodowego certyfikatu kompetencji logistycznych „European Junior Logistician” (EJLog/EQF Level 4) lub „European Senior Logistician” (ESLog/EQF Level 6) poprzez jego dostosowanie do zakresu i wymogów odpowiednich egzaminów certyfikujących.

Profil studiów obejmuje przyjęty przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association – ELA) zestaw zagadnień składających się na wiedzę profesjonalnego menedżera logistyki.

Adresat studiów podyplomowych

 • Kierownicy pierwszej linii i średniego szczebla, odpowiedzialni za zakupy zaopatrzeniowe, gospodarkę materiałową, transport, zarządzanie procesami produkcyjnymi, magazynem i dystrybucją oraz kierownicy pracujący dla operatorów logistycznych (3PL – głównie spedytorów) obsługujących tzw. „firmy nielogistyczne” w wymienionych obszarach.
 • Pracownicy operacyjni logistyki w wymienionych obszarach, którzy mają ambicje objąć w przyszłości stanowiska kierownicze w wymienionych wyżej obszarach.
 • Osoby, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym łańcuchem dostaw

Plan studiów Menedżer logistyki

 • Branża TSL na świecie
 • Podstawy kierowania
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zarządzanie zmianą i projektami
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Modele łańcuchów dostaw
 • Zaopatrzenie i zakupy
 • Planowanie produkcji
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie transportem
 • Systemy informatyczne w logistyce

 Opinie słuchaczy i absolwentów

Zajęcia na kierunku Menedżer logistyki w pełni spełniły moje oczekiwania. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadziły osoby, które na co dzień pracują w zawodzie, dziedzinie którą wykładali. Osoby te bardzo chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wskazywały kierunki swoich działań, które pomogły im odnieść sukces, rozwiązać trudne problemy, które student może napotkać w przyszłości jeśli zdecyduje się pracować w tej branży.

Łukasz Kogut

Z czystym sumieniem mogę polecić tę uczelnię. Prowadzone zajęcia na studiach podyplomowych pokrywały się z moimi potrzebami w pracy. W miarę wygodny terminarz, bardzo dobrze dobrana kadra prowadząca zajęcia, która potrafiła przedstawić dane zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony praktycznej, dzieląca się swoimi doświadczeniami. Podejście do studenta wybiegające moim oczekiwaniom, szybka reakcja na każdy problem lub zapytanie. Do tego sprawnie udało się przetrwać okres pandemii, który zmusił wszystkich do nauki online. Wysoko jakość oraz cała koncepcja urządzenia i zaplanowania zajęć daje każdemu możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń. Polecam!

Piotr Marek

Miła atmosfera, ciekawie i merytorycznie prowadzone zajęcia dające możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poszerzenia tej już posiadanej. Dobra kadra prowadzących.

Łukasz Krzych

Dobra organizacja studiów, mila atmosfera. Ciekawie prowadzone zajęcia, kwestie merytoryczne omówione w sposób praktyczny ułatwia mi pracę i pozwolą poczynić krok w dalszym rozwoju zawodowym.

Daniel Kotowski

Polecam studia podyplomowe w Centrum Studiów podyplomowych WSIiZ. Praktyczna, rzeczowa wiedza przekazana w bardzo milej i życzliwej atmosferze.

Marta Błyskal

Wykładowcy posiadają wysoką wiedzę merytoryczną i praktyczną, opartą na przykładach. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Możliwość spotkania osób z branży i wymiany doświadczeń. Dobra organizacja oraz wspaniała atmosfera.

Anna Bednarska

Dobry przekaz fachowej wiedzy stanowił dla mnie ważne uzupełnienie doświadczenia. Studia przebiegały też w wyjątkowej atmosferze. Były doskonałą okazją do poznania ciekawych ludzi z pasją.

Tadeusz Dec

Jakość wykładowców jest bardzo dobra ze względu na przedstawianie praktycznych przykładów z własnych doświadczeń. Bardzo dobra organizacja oraz atmosfera zasługują na pochwałę. Bardzo fajne podejście prowadzących do studentów.

Agnieszka Olekszyk 

Wybrany przeze mnie kierunek spełnił w pełni moje oczekiwania, pozwolił rozwinąć temat logistyki o nowe, nieznane przez mnie obszary i dał możliwość poznać ludzi z różnych branż związanych z logistyką.

Aneta Romaniec

Studia pokazują logistykę w każdym aspekcie funkcjonowania łańcucha dostaw. Niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy i doświadczenia w logistyce, zajęcia prowadzone w przyjaznej, partnerskiej atmosferze pozwalają na dogłębne poznanie poszczególnych etapów łańcuchów logistycznych.

Rafał Kwoka

Bardzo dobrze dobrani prowadzący, z ogromnym doświadczeniem w swojej branży. Brak zastrzeżeń co do organizacji studiów. Przyjazna atmosfera.

Robert Głaz

Studia spełniły moje oczekiwania co do poziomu nauczania, zakresu przerobionego materiału, doświadczenia i profesjonalizmu wykładowców. Studia pogłębiają wiedzę menedżera niższego szczebla zarządzającego logistyką. Wiedza w znacznym stopniu przyczyni się do wielu zmian lub poprawy dotychczasowych procesów.

Jakub Pękala

Fachowe przedstawienie tematów pod kątem realiów w logistyce.

Grzegorz Bieniasz

Bogate merytorycznie studia. Przedmioty dobrane w taki sposób, aby przybliżyć wszystkie obszary pracy menedżera logistyki. Wykłady prowadzone przez praktyków akademickich i biznesowych, ćwiczenia bazujące na konkretnych przykładach. Polecam wszystkim zainteresowanym logistyką, z pewnością studia na WSIiZ pomogą odkryć kolejne obszary dla rozwoju i doskonalenia.

Olga Gerasymchuk

Program studiów właściwie dobrany i ukształtowany celem przygotowania do obowiązków osób, które w przyszłości chcą objąć stanowiska związane z zarządzaniem działem logistyki lub transportu. Wiedza w pigułce, skompresowana we właściwy, odpowiedni sposób. Polecam.

Bartłomiej Drzazga

Zderzenie teorii i wiedzy praktycznej. Możliwości poznania nowych rozwiązań i trendów w logistyce

Paweł Chmielewski

Mimo bardzo obszernego zakresu materiału zrealizowanego w trakcie wykładów i zajęć, praktyczne i zróżnicowane podejście do skomplikowanych zagadnień z zakresu logistyki, studia były dla mnie prawdziwą przyjemnością, nie tylko ciężką pracą, ale i zabawą. Studia mogę polecić nie tylko ludziom z branży, ale również branż pobocznych, które w tym wypadku reprezentuję.

Maciej Bednarczyk 

Studia podyplomowe to naprawdę dobra inwestycja dla osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym atrakcyjność swojego CV w oczach potencjalnych pracodawców.

Oksana Figiela

Polecam studia na kierunku menedżer logistyki ze względu na świetnie przygotowanych wykładowców, którzy posiadają nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, ale co najważniejsze, doświadczenie praktyczne.

Bartosz Kołodziej

Trudne tematy logistyczne przedstawione w praktyczny i ciekawy sposób bazujący na wiedzy i doświadczeniu wykładowców. Szeroki zakres zagadnień logistycznych. Studia zdecydowanie spełniły moje oczekiwania i nakierunkowały na nowe, ciekawe rozwiązania w pracy i organizacji przedsiębiorstwa.

Judyta Korniak

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH