Menedżer ESG NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godziny.

Czesne: 2 800 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Studia prowadzone we współpracy z TÜV NORD

TUV NORD


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i EMAS wydany przez TUV Nord

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie energią

Cel studiów podyplomowych

Głównym celem studiów podyplomowych Menedżer ds. ESG jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania i raportowania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Studia mają na celu kształcenie liderów, którzy nie tylko będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ESG, ale także będą potrafili inicjować zmiany generujące korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Program studiów został opracowany dla osób, które pragną poszerzać wiedzę praktyczną i chcą stosować najlepsze narzędzia w obszarze ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), opierając swe działania na realnych wskaźnikach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, wymaganych w szczególności przez dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności w zakresie planowania, wdrażania, nadzorowania i raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje merytoryczne, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój, pozwalając na przejęcie roli lidera, również w zakresie komunikacji zewnętrznej i dialogu społecznego.

Absolwenci studiów otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001 i EMAS oraz są przygotowani do uzyskania za dodatkową opłatą certyfikatu Greenwashing Detection Manager.


Adresat studiów podyplomowych

Adresatem studiów są przede wszystkim:

 • Pracownicy odpowiedzialni za obszar ESG
 • Pracownicy zaangażowani w raportowanie ESG zgodnie z dyrektywą CSRD
 • Przedsiębiorcy, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny
 • Kadra zarządzająca, a w szczególności menedżerowie odpowiedzialni za zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Pracownicy działów marketingu i PR firm wprowadzających na rynek zrównoważone produkty i usługi
 • Osoby pragnące związać swoją karierę zawodową z zarządzaniem środowiskowym, zrównoważonymi łańcuchami dostaw, analizą cyklu życia i gospodarką obiegu zamkniętego.

Plan studiów Menedżer ESG

 • Wprowadzenie do ESG
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Analiza środowiskowa
 • Analiza społeczna
 • Analiza zarządcza
 • Komunikacja i raportowanie ESG
 • Greenwashing – identyfikacja i przeciwdziałanie
 • Kompetencje menedżera ESG


POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH