Menedżer ekonomii społecznej

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny.

Czesne: 1 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Studia realizowane we współpracy z:

RARR Rzeszów


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest podniesienie bądź nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES).

Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomii, zarządzania, prawa, finansów niezbędną do tworzenia i zarządzania PES,
 • kompetencji niezbędnych do podejmowania efektywnej współpracy z różnego typu organizacjami/podmiotami, niezbędnych przy tworzeniu sieci współpracy,
 • umiejętności organizacyjnych, menedżerskich.

Ponadto zdobędą możliwość pozyskania i wymiany doświadczeń z praktykami w dziedzinie ekonomii społecznej – menedżerami PES.

Adresat studiów podyplomowych

Studia są kierowane do absolwentów szkół wyższych (I i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) w tym pracowników/osób:

 • instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • instytucji rynku pracy: publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia,
 • instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego oraz instytucji partnerstwa lokalnego, OHP,
 • administracji publicznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 • osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej i/lub zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym jako menedżer.

Plan studiów Menedżer ekonomii społecznej

 • Ekonomia społeczna – wprowadzenie
 • Aspekty prawne ekonomii społecznej
 • Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
 • Tworzenie biznes planu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej
 • Działalność gospodarcza NGO
 • Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy
 • Reintegracja społeczno-zawodowa
 • Zastosowanie benchmarkingu
 • Wizyta studyjna w PES/PS

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH