Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (176 godzin).

Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów:
2 100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Studia prowadzone pod patronatem
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Cel studiów podyplomowych

Studia Mediacje i negocjacje z elementami psychologii przygotowują słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR czyli Alternative Dispute Resolution – alternatywnego rozwiązywania sporów. Ukończenie studiów przygotowuje do pełnienia obowiązków mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich.

Adresat studiów podyplomowych

Studia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu – mediatora, lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.
Świadectwo ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji. Ponadto słuchacze, którzy ukończą studia z pozytywnym wynikiem otrzymają możliwość wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z nowelizacją przepisów z 2016 r.

 

Plan studiów Mediacje i negocjacje

  • Mediator-nowy zawód w Polsce. Międzynarodowe standardy mediacji, promocja usług własnych mediatora, PR mediatora
  • Etyka pracy mediatora
  • Rola mediatora, cechy mediatora
  • Komunikacja pracy mediatora – warsztaty (komunikacja werbalna i niewerbalna techniki argumentacji, asertywność, wystąpienia publiczne)
  • Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji
  • Metody rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt
  • Zasady postępowania mediacyjnego – trening mediacji, konferencja sprawiedliwości naprawczej
  • Elementy prawa cywilnego. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych
  • Elementy prawa rodzinnego – mediacje w sprawach rodzinnych
  • Elementy prawa karnego – mediacje w sprawach karnych i nieletnich
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – mediacje w sporach ze stosunku pracy
  • Negocjacje
  • Psychologia konfliktu
  • Stres w pracy mediatora
  • Konstruowanie ugody – symulacja ugody na bazie przykładowych akt sprawy, analiza ugody z punktu widzenia wymogów kpc oraz zasad mediacjiOpinie słuchaczy i absolwentów

Studia na bardzo wysokim poziomie. Doskonale prowadzone zajęcia – bardzo kreatywnie i ciekawie. Spełniły wszystkie moje oczekiwania.

Teresa Ziembicka – Laskowska

Bardzo miła atmosfera na zajęciach. Studia nastawione są na praktyczną naukę pracy mediatora. W planie studiów są przedmioty przydatne do pracy w tym zawodzie. Wykładowcy są kompetentni i umiejętnie przekazują wiedzę. Są praktykami i dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem.

Katarzyna Nowak

Studia na kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii umożliwiły mi zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie mediacji i negocjacji. Uczelnia w bardzo dobry sposób zorganizowała zajęcia. Począwszy od Pani Iwony, naszej opiekunki w dziekanacie, osoby niezwykle uprzejmej , kontaktowej, komunikatywnej i zorganizowanej, przez zakres merytoryczny programu, aż po wykładowców, którzy w ciekawy i praktyczny sposób przekazywali nam wiedzę. Atmosfera, która była na zajęciach, życzliwi wykładowcy, którzy w większości są praktykami sprawiły, że studia oceniam wysoko i polecam osobom, które myślą o zostaniu profesjonalnymi mediatorami.

Małgorzata Długosz

Polecam serdecznie. Wybrany kierunek pomógł mi zrozumieć bardziej otaczający świat. Pozdrawiam wszystkich wykładowców oraz dziękuję za fantastyczny czas.

Agnieszka Jessup

Polecam prowadzących : Dorota Dominik oraz Jerzy Śliwa. Ich zajęcia są pełne dynamiki i praktycznych przykładów. Na zajęciach czas szybko mija, nie czuć zmęczenia, są ciekawie prowadzone i pokazują mediacje od strony praktycznej.

Tomasz Długosz

Studia podyplomowe na WSIiZ były dla mnie czystą przyjemnością. Przyjaźni i bardzo kompetentni wykładowcy, dobra organizacja. Pracownicy centrum błyskawicznie udzielają odpowiedzi mailowo na wszystkie pytania.

Bożena Bobula

Studia podyplomowe w pełni spełniły moje oczekiwania co do poziomu merytorycznego. Wzbogaciłam swój warsztat pracy w aspekcie rozwiązywania konfliktów, wzmocniłam swoje kompetencje miękkie. Wykładowcy w większości prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem. Poznałam podczas studiów wspaniałych ludzi reprezentujących rozmaite profesje zawodowe. Organizacja studiów była bardzo sprawna, a komunikacja z Centrum Studiów Podyplomowych bez zarzutu.

Ewelina Dec

Bogate doświadczenie zawodowe wykładowców, wysoki poziom merytorycznego przygotowania do prowadzonych zajęć przekładał się na sprzyjającą atmosferę procesu dydaktycznego. Pełen profesjonalizm podczas organizacji, fachowa obsługa administracyjna. Miła i przyjazna atmosfera.

Zuzanna Konieczna

Organizacja studiów na wysokim poziomie, godziny akceptowalne, sale, nagłośnienie, ławki wygodne. Największą wartością są wykładowcy – praktycy potrafiący właściwie przekazać wiedzę, akcentując najistotniejsze kwestie. Dziękuję wykładowcom za wytworzenie miłej atmosfery podczas zajęć, która sprzyjała ciekawym dyskusjom.

Dariusz Garbaczewski

Studia prowadzone bardzo merytorycznie. Zajęcia prowadzone przez praktyków. Tematy zajęć dopasowane do kierunku studiów. Atmosfera na zajęciach bardzo dobra.

Jadwiga Mazur

Państwa uczelnia spełniła moje oczekiwania co do planów w zakresie kontynuacji kształcenia. Atutem jest prowadzenia zajęć w znacznej części przez praktyków w pełni przygotowanych merytorycznie do zajęć. Również na podkreśleni e zasługuje fakt prowadzenia ćwiczeń w ciekawy sposób.

Katarzyna Rymarz

Poziom studiów od strony merytorycznej oceniam ogólnie jako wysoki. Szczególnie mam na myśli zajęcia z prawa rodzinnego, konstruowania ugody i negocjacji typu win-win. Wykładowcy z tych przedmiotów charakteryzują się profesjonalizmem, zaangażowaniem i bardzo dobrym kontaktem ze studentami.

Agnieszka Prażmowska

Organizacja studiów przez opiekuna, Panią Iwonę z CSP była na „5”. Jakość wykładowców i merytoryczny poziom studiów jest na najwyższym poziomie. Atmosfera podczas studiów między uczestnikami i wykładowcami bardzo pozytywna – wspaniali ludzie. Polecam WSIiZ.

Marzena Pietraszek

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH