MBA w ochronie zdrowia

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry,  402 godziny, w tym 40 godzin projektów.

Czesne za semestr: 5 100 zł (raty miesięczne).

Około 50% zajęć realizowane jest z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Dyplom MBA

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij Do rejestracji na studia MBA prosimy o przygotowanie CV potwierdzającego przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe.

Cel studiów podyplomowych

Program studiów MBA w ochronie zdrowia koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi pozwalających na efektywne zarządzanie firmą i zespołem. Przekazywana wiedza i umiejętności biorą szczególnie pod uwagę specyfikę zarządzania w podmiotach leczniczych. Słuchacze – liderzy poznają zasady funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, zalety stosowania nowoczesnego zarządzania personelem i wprowadzania zmian w organizacji z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych i e-marketingu.

Adresat studiów podyplomowych

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników podmiotów ochrony zdrowia zamierzających wzmocnić swoje kompetencje i kwalifikacje menedżerskie. Na studia zapraszamy osoby z wykształceniem co najmniej licencjackim i posiadające minimum 4 lata doświadczenia zawodowego. W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria) słuchacze pracują w niewielkich grupach pod kierunkiem indywidualnego mentora przygotowując dwa projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z mentorem, przygotowuje projekt biznesowy.

Plan studiów MBA w ochronie zdrowia

 • Zajęcia integracyjne
 • Współczesny menedżer organizacji
 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie projektem
 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia
 • Marketing i PR w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Wielokulturowość w ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
 • Motywowanie i zarządzanie zmianą
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Coaching w pracy menedżera
 • Rekrutacja i rozwój personelu
 • Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Elementy zarządzania kryzysowego w ochronie zdrowia
 • Audyt organizacyjny i controlling
 • Lean Management w ochronie zdrowia
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Wstęp do analityki biznesowej
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 • Gra kierownicza
 • Wizyta studyjna w placówce ochrony zdrowia
 • Projekt końcowy

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH