Malarstwo i Sztuka Cyfrowa Painting and Digital Art

Cel

W ramach studiów uczymy wybierania formy przekazu plastycznego do kreowania swych idei twórczych oraz sposobów komunikacji służących współpracy z producentami, agencjami reklamowymi, studiami projektowymi, pracowniami plastycznymi, instytucjami kultury. Absolwenci studiów przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej i projektowej.

 

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów (z dyplomami licencjata lub magistra) wyższych uczelni artystycznych, technicznych, humanistycznych, a szczególnie do projektantów (poszukujących inspiracji), nauczycieli oraz pasjonatów sztuk plastycznych.

Plan studiów

 • Wybrane zagadnienia z historii i teorii sztuki
 • Rysunek studyjny
 • Malarstwo
 • Kompozycja w rysunku i malarstwie
 • Photoshop lab
 • Illustrator lab
 • 3D laboratorium
 • Wybrane zagadnienia z fotografii i fotografia cyfr
 • Psychofizjologia widzenia
 • Digital art
 • Video mapping lab
 • Prawo autorskie
 • Projekt dyplomowy

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (204 godziny).
Opłata za semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Opiekun merytoryczny kierunku:

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH