Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką (dla nauczycieli)

Cel

Studia przygotują słuchaczy do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii, która umożliwia im podjęcie pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu i w szkole. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą przedszkolną, klasą, w tym z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Nauczą stosować różne formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki.

Adresaci

Studia ukierunkowane są głównie na nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, nieposiadających pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Adresatami studiów są także absolwenci studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, artystycznych i społecznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze logopedy w placówkach oświatowych.
Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na III i IV semestrze studiów Logopedia z logorytmiką (program studiów) w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedycznych

Ze względu na charakter studiów i wykonywaną po ich ukończeniu pracę kandydaci powinni posiadać prawidłową wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego.

 

Plan studiów

 • Wstęp do logopedii
 • Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 • Nauka o języku
 • Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka.
 • Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 • Komunikacja społeczna dla logopedów
 • Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 • Foniatria, audiologia i ortodoncja
 • Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 • Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
 • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
 • Emisja głosu i dykcja
 • Metodyka pracy logopedy w placówce oświatowej
 • Praktyka

Opinie słuchaczy i absolwentów

Jako absolwent studiów podyplomowych z logopedii mogę powiedzieć, że studia zorganizowane były w pełni profesjonalnie. Poziom merytoryczny był bardzo wysoki. Wykładowcy z dużą wiedzą, profesjonalni. Polecam każdemu studiowanie na tej uczelni. Miła atmosfera, życzliwi ludzie niosący zawsze pomoc. Polecam.

Agata Chojecka

Większość przedmiotów realizowanych w toku studiów bardzo przydatna. Zajęcia były przygotowane i prowadzone rzetelnie, kompetentnie. Organizacja i komunikacja była bardzo dobra, na wysokim poziomie.

Joanna Krasoń

Organizacja pracy, poziom wiedzy i atmosfera przyjazna i bardzo życzliwa. Polecam wszystkim studentom.

Anna Pędzik

Wykładowcy kompetentni, merytorycznie na wysokim poziomie. Studia spełniły moje oczekiwania i dobrze przygotowały mnie do prowadzenia z dziećmi zajęć logopedycznych i logorytmicznych.

Barbara Fornal

Ciekawy kierunek studiów prowadzony zwięźle, profesjonalnie, życzliwie i ciekawie.

Barbara Maj

Studia upłynęły mi w przyjaznej atmosferze. Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawie przygotowane, perfekcyjnie pod względem merytorycznym i metodycznym. Wykwalifikowana kadra. Studia spełniły moje oczekiwania.

Edyta Furtak-Buś

Organizacja studiów: bardzo dobre rozplanowanie zajęć, odpowiedni czas trwania. Wykładowcy: bardzo dobrze przygotowani, fachowcy w swoich dziedzinach. Atmosfera: bardzo dobra.

Teresa Pałka, Logopedia ogólna z logorytmiką

Polecam studia podyplomowe w CSP WSIiZ gdyż prowadzone są przez praktyków, dostarczają wiedzy potrzebnej do zawodu. Uczelnia dostosowuje się do potrzeb studentów zwłaszcza, gdy jest to osoba pracująca i musi połączyć pracę ze studiami.

Elżbieta Jagieło – Frąk, Logopedia ogólna z logorytmiką

Studia podyplomowe jak najbardziej można polecić wszystkim zainteresowanym. Atmosfera panująca na uczelni jest bardzo sprzyjająca nauce. Jest dobra organizacja o wszystkich zmianach jesteśmy na bieżąco informowani. Wykładowcy są praktykami, wiedza którą nam przekazują przydaje się w pracy. Wykładowcy są konkretnie przygotowani i realizują swój program od A do Z (może z małymi wyjątkami). Polecam studiowanie na WSIiZ.

Beata Kiszka Logopedia ogólna z logorytmiką

Bardzo dobra organizacja terminów zjazdów, wysoki poziom merytoryczny wykładów, wykładowcy przyjaźni studentom.

Ewa Nurczyk, Logopedia ogólna z logorytmiką

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (296 godzin). 15 godzin realizowanych z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze
Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top