Lean Management

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry – 180 godzin.

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów:

2100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekunowie merytoryczni kierunku:


Pobierz program studiów


 

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Podstawowym celem studiów Lean Management jest wszechstronne przygotowanie uczestnika do wdrożenia i realizacji w praktyce koncepcji zarządzania produkcją Lean Manufacturing. Program studiów przygotowany został tak, aby przedstawić zagadnienia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z trzech różnych punktów widzenia, a więc po pierwsze koncepcyjnego, poprzez wdrożenie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, po drugie z punktu widzenia zarządzania ludźmi, poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji i po trzecie z punktu widzenia narzędziowego, poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi Lean Manufacturing i Kaizen Management System.

Adresat

Studia przeznaczone są dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw produkcyjnych średniego i niskiego stopnia oraz osób, których praca związana jest z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem technik optymalizacji procesów produkcyjnych lub usługowych. Ponadto uczestnicy zajęć pogłębią i usystematyzują swoją wiedzę z zakresu Lean Management i Kaizen co będzie miało kapitalne znaczenie w poprawie zysku operacyjnego swojej firmy. W szczególności oferta skierowana jest do:

 • Menedżerów i kierowników działów jakości, utrzymania ruchu i inżynierów produkcji,
 • Specjalistów kaizen, lean oraz służb doskonalenia jakości,
 • Mistrzów produkcji,
 • Menedżerów procesów,
 • Kierowników linii produkcyjnych lub obszarów na produkcji,
 • Pracowników wykonawczych z co najmniej kilkuletnim stażem,
 • Osób rozpoczynających karierę w przemyśle i usługach,
 • Pracowników ochrony zdrowia.

Plan studiów

 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i zespole
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Lean Management w środowisku polskim – przywódca Lean
 • Lean office
 • Narzędzia Lean w praktyce
 • Mapowanie Strumieni Wartości
 • Raporty A3 i 8D jako metoda szybkiego rozwiązywania problemów jakościowych. Case study – 3 dni z życia firmy
 • Planowanie w kulturze Lean z wykorzystaniem cyklu Deminga
 • Efektywne zarządzanie wskaźnikami – Visual management
 • Utrzymanie ruchu w kulturze LEAN
 • Projektowanie zoptymalizowanych linii produkcyjnych, standaryzowanie pracy metodą SWS i SWCS
 • Wstęp do teorii ograniczeń (ToC)
 • Lean game
 • Programy sugestii pracowniczych

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH