Lean Management

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 300 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Program studiów przygotowany został tak, aby przedstawić zagadnienia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z trzech różnych punktów widzenia:

 • Z punktu widzenia koncepcyjnego, a więc poprzez wdrożenie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
 • Ze względu na zagadnienia zarządzania ludźmi, czyli poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji.
 • Z perspektywy narzędzi zarządczych, a więc poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi Lean Manufacturing i Kaizen Management System.

Podstawowym celem studiów Lean Management jest wszechstronne przygotowanie uczestnika do wdrożenia i realizacji w praktyce koncepcji zarządzania produkcją Lean Manufacturing.

Adresat studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw produkcyjnych średniego i niższego szczebla oraz osób, których praca związana jest z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem technik optymalizacji procesów produkcyjnych lub usługowych. Ponadto uczestnicy zajęć pogłębią i usystematyzują swoją wiedzę z zakresu Lean Management i Kaizen co będzie miało kapitalne znaczenie w poprawie zysku operacyjnego swojej firmy. W szczególności oferta skierowana jest do:

 • Menedżerów i kierowników działów jakości, utrzymania ruchu i inżynierów produkcji,
 • Specjalistów kaizen, lean oraz służb doskonalenia jakości,
 • Mistrzów produkcji,
 • Menedżerów procesów,
 • Kierowników linii produkcyjnych lub obszarów na produkcji,
 • Pracowników wykonawczych z co najmniej kilkuletnim stażem,
 • Osób rozpoczynających karierę w przemyśle i usługach,
 • Pracowników ochrony zdrowia.

Plan studiów Lean Management

 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i zespole
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Lean Management w środowisku polskim – przywódca Lean
 • Lean office
 • Narzędzia Lean w praktyce
 • Mapowanie Strumieni Wartości
 • QRQC oraz raporty A3 i 8D jako skuteczne metody rozwiązywania problemów.
 • Planowanie w kulturze Lean z wykorzystaniem cyklu Deminga
 • Efektywne zarządzanie wskaźnikami – Visual management
 • Utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo w kulturze LEAN
 • Projektowanie zoptymalizowanych linii produkcyjnych, standaryzowanie pracy metodą SWS i SWCS
 • Wstęp do teorii ograniczeń (ToC)
 • Komputerowa symulacja procesów w Lean Management
 • Programy sugestii pracowniczych

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH