Kynoterapia (Dogoterapia)

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy terapeutycznej z wykorzystaniem psa podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, zgodnie ze standardami kynoterapii. W tym zakresie słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę z zakresu kynologii, psychologii, pedagogiki i pierwszej pomocy przedmedycznej. Absolwent uzyska kwalifikacje kynoterapeuty, co pozwoli mu profesjonalnie prowadzić zajęcia kynoterapeutyczne zarówno z osobami zdrowymi, jak i niepełnosprawnymi.

Adresat

Miłośnicy psów, fizjoterapeuci, terapeuci, psychologowie i pedagodzy zainteresowani specjalizacją w kierunku kynoterapii.
Studia prowadzone są we współpracy ze Związkiem Kynologicznym w Polsce – Oddział w Rzeszowie.

Plan studiów

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia emocji i stresu
 • Podstawy fizjoterapii
 • Podstawy zooterapii
 • Kynologia
 • Anatomia i fizjologia psa
 • Szkolenie psa
 • Szkolenie psa terapeutycznego
 • Wybrane zagadnienia weterynarii
 • Standardy i uwarunkowania prawne kynoterapii
 • Kynoterapia z dzieckiem zdrowym
 • Kynoterapia z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Kynoterapia z dorosłymi
 • Bezpieczeństwo zajęć kynoterapii
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (176 godzin).
Opłata za  semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Studia prowadzone są we współpracy ze Związkiem Kynologicznym w Polsce – Oddział w Rzeszowie.


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH