Kadry i płace – zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 192 godziny.

Czesne: 2 100 zł za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć realizowane jest z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Rachunkowość

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Kadry i płace” dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w działach kadr, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych w charakterze wykwalifikowanego specjalisty ds. kadr i płac.

Dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie przydatnych na rynku pracy certyfikatów z zakresu archiwizacji i organizacji pracy biurowej oraz inwentaryzacji w firmie.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierujemy przede wszystkim do osób, które chcą pracować w zawodzie kadrowego zarówno w firmach jak i instytucjach publicznych. Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi przepisami potrzebnymi w pracy właścicieli i dyrektorów firm, kadry zarządzającej i pracowników pionów kadrowo-płacowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Plan studiów Kadry i płace

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami
 • Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 • Czas pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 • Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 • Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y i świadczenia.
 • Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Ergonomia i BHP
 • Inwentaryzacja w firmie
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH