Kadry i płace – pierwsze zajęcia 10.10.2020

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (192 godzin).

Pierwsze zajęcia 10 października 2020

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze  
Opłata za semestr studiów: 1 700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia podyplomowe „Kadry i płace” dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w działach kadr, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych w charakterze wykwalifikowanego specjalisty ds. kadr i płac.

Dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie przydatnych na rynku pracy certyfikatów z zakresu archiwizacji i organizacji pracy biurowej oraz inwentaryzacji w firmie.

Adresat

Studia kierujemy przede wszystkim do osób, które chcą pracować w zawodzie kadrowego zarówno w firmach jak i instytucjach publicznych. Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi przepisami potrzebnymi w pracy właścicieli i dyrektorów firm, kadry zarządzającej i pracowników pionów kadrowo-płacowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Plan studiów

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami
 • Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 • Czas pracy
 • Rodzaje umów o pracę, telepraca
 • Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 • Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 • Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y i świadczenia.
 • Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Ergonomia i BHP
 • Inwentaryzacja w firmie
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH