Internet rzeczy

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (192 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów: 2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz odpowiednie dyplomy autoryzowanych szkoleń.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii z zakresu Internetu rzeczy (IoT) umożliwiających komunikację między ludźmi i urządzeniami oraz pomiędzy urządzeniami. Szczególny nacisk położony jest na wytworzenie wśród słuchaczy umiejętności projektowania, kodowania, konstruowania, testowania i utrzymywania rozwiązań technicznych klasy Internet rzeczy.

Adresaci

Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności wychodzące naprzeciw aktualnym zapotrzebowaniom na specjalistów z zakresu IoT, pozna technologie stosowane w sieciach komputerowych oraz sieciach automatyki (sieci kablowe, światłowodowe, bezprzewodowe), będzie umiał zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i danym w nich przesyłanym, pozna techniki i ograniczenia interfejsów człowiek-maszyna.
Nasz słuchacz będzie w stanie rozpoznać potrzeby użytkowników oraz zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego. Nabędzie wiedzę o podstawach fizyki sensorów, technice sterowania, automatyce i robotyce oraz potrafi ją zastosować do pobierania informacji, a następnie wykorzystać ją w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu. Będzie umiał obsługiwać i konfigurować środowiska programistyczne i wybrane systemy operacyjne. Potrafi zaprojektować aplikacje Internetu rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, tworzyć i utrzymywać usługi internetowe, prowadzić własną firmę w szczególności w szeroko rozumianej branży informatycznej.
Po ukończeniu zajęć Absolwent może podejść do egzaminów certyfikujących:

 • Certyfikat Cisco szkolenia z zakresu IoT & Data Analytics Courses,
 • Certyfikat Cisco szkolenia z zakresu CCNA R&S: Routing and Switching Essentials,
 • Certyfikat Cisco szkolenia z zakresu CCNA R&S: Scaling Networks.

Plan studiów

 • Infrastruktura sieci IoT
 • Technologie programistyczne dla IoT (Python)
 • Interfejsy komunikacyjne
 • Podstawy Internetu Rzeczy
 • Podstawy automatyki i sterowania
 • Analityka i Big Data
 • Bezpieczeństwo w sieciach IoT
 • Skalowanie sieci IoT

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH