Cel

Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania historii jako kolejnego przedmiotu, we wszystkich typach szkół zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne od starożytności do czasów współczesnych oraz elementy warsztatu historyka.

Adresat

Studia adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

 

Plan studiów

 • Historia starożytna
 • Historia średniowiecza
 • Historia nowożytna
 • Wstęp do badań historycznych z elementami metodologii historii
 • Historia regionalna
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia 1789-1918
 • Historia 1918-45
 • Historia najnowsza
 • Dydaktyka
 • Praktyka

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (368 godz. w tym 60 godz. praktyki, 40 godz. projektu i 32 godz. wykładów w systemie on-line Akademia w chmurze).
Opłata za semestr: 1950 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top