Geografia dla nauczycieli

Pierwsze zajęcia: 28.09.2019 r.

Cel

Studia podyplomowe „Geografia dla nauczycieli”  prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131)

Adresaci

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

 

 

Plan studiów

 • Krajoznawstwo z elementami topografii
 • Geologia
 • Geografia fizyczna
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
 • Geografia społeczno – gospodarcza
 • Geografia Polski
 • Geografia regionalna
 • Ćwiczenia terenowe
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka geografii

Opinie słuchaczy i absolwentów

Organizacja toku studiów jest bardzo dobra. Zajęcia były dostosowane do potrzeb słuchaczy. Sekretariat systematycznie przekazywał informacje. Wykładowcy prezentowali wysoką wiedzę i doświadczenie. Treści były przekazywane językiem zrozumiałym i komunikatywnym. Wysoko oceniam przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń terenowych. Atmosfera podczas studiów była przyjazna dla słuchaczy, tempo pracy na wykładach bardzo dobre (dobrze dobrani wykładowcy).

Bogusław Kuna

Dobra sprawna organizacja dla tych, którzy chcą podnieść kwalifikacje.

Beata Prokop

Polecam uczelnię ze względu na życzliwą, przyjazną atmosferę, kompetentnych wykładowców, wysoki poziom wykładów i zajęć.

Teresa Toczek

Bardzo dobra organizacja toku studiów. Centrum Studiów Podyplomowych działa sprawnie. Jedne z lepszych (jak nie najlepsze) studia które podjąłem.

Grzegorz Starzec

Bardzo dziękuję za możliwość uzyskania kolejnych kwalifikacji pedagogicznych. Jestem zadowolona z przebiegu studiów zarówno pod względem organizacyjnym jak i z poziomu merytorycznego. Jakość wykładów na wysokim poziomie, dzięki temu myślę, że jestem dobrze przygotowana do pracy nauczyciela geografii.

Magdalena Szeliga

Bardzo dobra organizacja studiów. CSP działa sprawnie, jest bardzo dobry przepływ informacji.

Justyna Witko

Polecam uczelnię ze względu na życzliwą, przyjazną atmosferę, bardzo dobra organizację toku studiów.

Anna Kita

Bardzo dobra organizacja toku studiów. Sprawna praca sekretariatu. Informacje poruszane na zajęciach skupiały się wokół tematów potrzebnych w nauczaniu w szkole. Wykładowcy kładli spory nacisk na pracę z mapą, przekazywali informacje w sposób zrozumiały, chętnie ćwiczyli z nami zagadnienia wymagające tego ( np. skale mapy, czas słoneczny itp.) Polecam uczelnię ze względu na dobre przygotowanie nas na przyszłych nauczycieli geografii.

Katarzyna Hałys

Bardzo dobra organizacja toku studiów. Atmosfera przyjazna dla Słuchaczy.

Agnieszka Zych

 
Bardzo dobra organizacja toku studiów. Przyjazna atmosfera dla słuchaczy.

Łukasz Muniak

Zajęcia prowadzone ciekawie, dające możliwość pogłębienia wiedzy. Prowadzący są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, posiadają ogromny zasób wiedzy i potrafią interesująco przekazać  ją studentom. Zdecydowanie polecam studia podyplomowe  Geografia dla nauczycieli.

Marzena Kozłowska

Polecam uczelnię ze względu na życzliwą, przyjazną atmosferę, bardzo dobrą organizację toku studiów, kompetentnych wykładowców, wysoki poziom zajęć.

Katarzyna Bartuś

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (292 godziny w tym 60 godzin praktyki).
Opłata za semestr studiów: 1 850 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top