Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (174 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów:
1 700 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

 


Studia prowadzone pod patronatem


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia mają  na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym (w warunkach zakładu rehabilitacji i domowych)  oraz  udzielania świadczeń zdrowotnych w  uzdrowiskach (w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego). Z uwagi na swój unikatowy zakres przedmiotowy studia pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności w dwóch  specyficznych sferach fizjoterapii i zwiększyć atrakcyjność zawodową absolwenta na różnych rynkach pracy.

Ramowe treści programowe mają na celu  zapoznanie słuchaczy  z podstawami  gerontologii, geriatrii, psychologii i balneologią i medycyną fizykalną oraz z prawnymi i organizacyjnymi  uwarunkowaniami wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitacji leczniczej) i lecznictwa uzdrowiskowego  w Polsce a także nabycie przez nich konkretnych umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów i organizacji pracy z pacjentami starszymi i w warunkach uzdrowiska.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia  na kierunku fizjoterapia (rehabilitacja) lub równorzędnych w świetle prawa (spełniających warunki prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015 roku) zainteresowanych zdobyciem i  pogłębieniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie zawodowych i prawno-organizacyjnych aspektów rehabilitacji leczniczej osób starszych i w warunkach domowych a także rehabilitacji uzdrowiskowej.

W szczególności studia adresowane są  do fizjoterapeutów pracujących lub zamierzających podjąć pracę w szpitalach,  zakładach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), domach pomocy społecznej oraz w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale i sanatoria uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze).

Zajęcia praktyczne prowadzone będą  w zakładzie rehabilitacji leczniczej, a ponadto planowany jest wyjazd studyjny do uzdrowiska.

 

 

Plan studiów

 • Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • Organizacja i formy lecznictwa uzdrowiskowego
 • Public Relations w rehabilitacji
 • Gerontologia
 • Geriatria
 • Relacje interpersonalne
 • Psychologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Kinezyterapia w geriatrii
 • Fizykoterapia w geriatrii
 • Fizykoterapia neurologiczna
 • Rehabilitacja w warunkach domowych
 • Rehabilitacja uzdrowiskowa
 • Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty
 • Ortopedyczne problemy osób starszych
 • Kardiologiczne problemy osób starszych i rehabilitacja kardiologicznaOpinie słuchaczy i absolwentów

Polecam ten kierunek studiów podyplomowych wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z pacjentami nie tylko geriatrycznymi, ale również osobami wymagającymi odpowiedniej terapii i rehabilitacji.

Michał Lis

Studia pozwoliły mi przyswoić sobie nową wiedzę z zakresu geriatrii, uaktualnić wiadomości zdobyte na wcześniejszych studiach. Wiedza i umiejętności praktyczne przydadzą się bardzo w pracy z pacjentem geriatrycznym. Polecam kierunek wszystkim fizjoterapeutom pracującym z osobami 60+…

Katarzyna Giża

Jestem bardzo zadowolona z programu. Wykładowcy wspaniali, doświadczeni praktycznie z ogromną wiedzą z zakresu opieki domowej, opieki neurologicznej (zwłaszcza w Tajęcinie). Dużo się nauczyłam – nowe – inne podejście do pacjenta po udarze. Bardzo dużo nowych wiadomości z zakresu prawa, odpowiedzialności prawnej i cywilnej. Ważne wiadomości z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej przydatne w mojej pracy.

Ewa Kasperkowicz

Organizacja kierunku bardzo dobra. Zajęcia praktyczne spełniające oczekiwania, rozwijające, dające obraz możliwości jakie pojawiają się w pracy z pacjentami. Uaktualniają wiedzę, która obecnie w zakresie prawnym bardzo się zmieniła.

Anna Siewierska – Stawarz

Jestem bardzo zadowolona z programu, zajęcia spełniły moje oczekiwania. Bardzo dużo praktycznej i teoretycznej wiedzy, która pozwoliła określić moje miejsce i nabrać pewności swoich działań dzięki zajęciom praktycznym. Studia na tym kierunku pokazują czym jest geriatria. Ja osobiście odkryłam nowe spojrzenie na uzdrowiska.

Renata Czarnocińska

Polecam dla wszystkich chcących poszerzyć swoje horyzonty wiedzy.

Piotr Dudzik

Studia pozwoliły mi przyswoić i usystematyzować wiedzę z zakresu geriatrii, wiedza i umiejętności praktyczne bardzo przydadzą się w pracy z pacjentami. Z czystym sumieniem będę polecać ten kierunek wszystkim studentom i fizjoterapeutom, którzy będą pracować z pacjentem starszym.

Weronika Podgórska

…Mało jest uczelni, które pochylają się nad tym, aby przybliżyć problemy związane z rehabilitacją osób starszych. Uczelni tej to się udało.

Urszula Melcher

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH