Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (184 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów:
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Słuchacze uzyskają dostęp do narzędzi pozwalających na planowanie i kontrolę działań organizacji biznesowych i instytucji administracji tak, aby maksymalizować ich efektywność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

 

Adresat

Kierunek adresowany jest do pracowników działów finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej. Program studiów jest również przydatny dla pracowników i menedżerów odpowiedzialnych za przygotowywanie analiz finansowych będących podstawą do podejmowania decyzji w zakresie zmian organizacyjnych.

 

Plan studiów

 • ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI:
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego
 • ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA:
  • Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego
  • Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji
  • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
  • Zdolność kredytowa
 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI:
  • Zasobowo procesowe rachunki kosztów
  • Controlling funkcyjny
  • Controlling operacyjny
  • Budżetowanie kosztów
 • STRATEGIA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA:
  • Inwestycje i ich finansowanie
  • Koszt kapitału
  • Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym
  • Grupy kapitałowe

 POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH