Financial Management

Cel

The postgraduate study program aims to improve fluency in finance and advanced finance. It provides the knowledge and skills necessary to understand the European business environment and to undertake rational decisions in business. The scope of the studies covers state-of-the-art knowledge in finance and management accounting and the use of licenced computer software (SAP ERP) practiced extensively in European companies.

 

Adresaci

The studies are recommended for students who plan to start or follow their career in finance and accounting departments. Students must hold a Bachelor’s degree or Master’s degree and have basic experience in finance, theoretical or practical. Moreover, their English must be good enough to follow lectures.
 

Plan studiów

 • Business economics
 • Financial accounting (SAP)
 • Management accounting (SAP)
 • Financial audit
 • Financial mathematics in business
 • Risk management
 • Financial strategies, forecasting and business simulations
 • Liquidity management
 • Comparison of financial systems
 • Team management
 • Business analytics with Excel
 • Financial markets and instruments
 • Customer communications management
 • Government policy and the real economy
 • Business ethics and business law

Dodatkowe informacje:

Studia prowadzone w języku angielskim.  
Czas trwania studiów: 2 semestry (164 godziny)
Opłata za semestr studiów: 2400 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Partnerzy merytoryczni:


Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH