Event Manager

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin w tym 40 godz. zajęć praktycznych pod kierunkiem mentora)
Opłata za semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Łukasz Błąd
Program studiów:
No items found

Partner kierunkuEvent Manager - partner kierunku

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia Event Manager przygotowują specjalistów od zarządzania profesjonalną organizacją eventów z całego spektrum branży MICE – różnego rodzaju wydarzeń służących kreowaniu marki czy promocji produktu, imprez z zakresu przemysłu czasu wolnego (koncerty, widowiska, zawody sportowe, integracja), uroczystości i spotkań oficjalnych oraz konferencji i szkoleń.

Liczba eventów szybko, wyraźnie i stale rośnie. Tak samo, jak świadomość ich wielkiej skuteczności (jako narzędzia biznesowego) i zapotrzebowanie na różnego typu wydarzenia. Eventy są coraz większe, coraz bardziej multimedialne, wzrasta poziom ich skomplikowania i przeznaczanych na nie budżetów. Stale rosną też wymagania stawiane organizatorom i oczekiwania odbiorców. W ślad za tym wyraźne jest duże i długofalowe zapotrzebowanie na fachowców potrafiących zorganizować nowoczesny i skuteczny event.

Program studiów zapewnia kompleksowe przygotowanie praktyczne i teoretyczne do planowania, organizacji i realizacji eventów zarówno od strony zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy (kreacja, współpraca z partnerami i podwykonawcami, zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, realizacja projektu, zabezpieczenie wydarzenia, kosztorysowanie i rozliczanie, sprzedaż, zapoznanie ze specjalistycznymi narzędziami).

Oferta studiów jest szansą na połączenie pasjonującego zajęcia ze skutecznym funkcjonowaniem na rynku pracy zarówno jako pracownik, jak i przedsiębiorca.

Adresat

Studia adresowane są do osób już zajmujących się organizacją imprez (poszukujących aktualnej wiedzy, wymiany doświadczeń z praktykami z branży, usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy), do osób zajmujących się zarządzaniem i marketingiem otwartych na nowe, nowoczesne pola działań oraz wszystkich tych, którzy dostrzegając potencjał wzrostowy i profesjonalizację branży, planują związać z nią swoją przyszłość.

 

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą cenne i przydatne dla

 • pracowników instytucji publicznych (organizacja szkoleń, seminariów uroczystości, imprez szkolnych, muzealnych, rozrywkowych jak np. dni miast),
 • instruktorów, artystów, menadżerów instytucji kultury i organizatorów wydarzeń artystycznych,
 • właścicieli i menadżerów firm oferujących organizację czasu wolnego (szkoły sztuk walki, prywatne kluby i puby, komercyjne szkoły artystyczne),
 • organizatorów imprez sportowych,
 • organizatorów turystyki i rekreacji,
 • pracowników agencji świadczących usługi eventowe,
 • pracowników obiektów eventowych (venue; hoteli, centrów kongresowych, obiektów targowych i szkoleniowych, przestrzeni restauracyjnych, sal weselnych, centrów handlowych),
 • pracowników marketingu (event marketing na zewnątrz) i działów HR (event marketing wewnętrzny) w przedsiębiorstwach.

Plan studiów

 • Zarządzanie projektem eventowym
 • Zasady tworzenia budżetu i harmonogramu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Monitorowanie projektu, efektywność i feedback
 • Organizacja eventu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praca zespołowa
 • Kompetencje menedżerskie
 • Marketing i komunikacja
 • Organizacja eventu – zajęcia praktyczne
 • Zagadnienia prawne
 
 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH