Employer branding i PR

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny.

Czesne: 2 300 zł. za semestr (płatność miesięczna).

100% zajęć realizowane jest z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia Employer Branding i PR dostarczają wiedzy, narzędzi i inspiracji, aby budować markę przedsiębiorstwa jako pracodawcy i tworzyć skuteczne sposoby komunikacji firmy z otoczeniem. W praktyce oznacza to, że absolwenci tych studiów potrafią budować wizerunek pracodawcy tak, aby pozyskiwać najlepszych pracowników z rynku pracy. Co więcej, potrafią usprawnić komunikację wewnętrzną firmy tworząc przyjazne środowisko pracy z którego aktualni pracownicy nie będą chcieli rezygnować. Aby zrealizować ten cel studia mają charakter praktyczny.

online Zajęcia są zorientowane na umiejętności przygotowania i realizacji strategii public relations oraz zarządzania marką pracodawcy. W związku z tym w programie kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie narzędzi internetowych i mobilnych w zarządzanie marką i wizerunkiem. Pokazujemy również metody tworzenia reputacji i prowadzenia skutecznej komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem pracy.

Adresat studiów podyplomowych

Program studiów polecamy obecnym i przyszłym pracownikom działów HR, PR i marketingu. Studia są również przydatne dla tych, którzy chcą być ekspertami Employer Brandingu lub Public Relations w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych.

Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią analizować rynek pracy oraz komunikować się z nim. Realizujemy to poprzez tworzenie skutecznych przekazów marketingowych, kampanie EB i PR oraz współpracę z mediami społecznościowymi. W rezultacie przygotowujemy osoby, które tworzą zespoły zaangażowanych i zadowolonych pracowników.

Plan studiów Employer branding i PR

 • Marketing – branding – employer branding
 • Motywacja i integracja zespołu wokół strategii firmy
 • Badania marki pracodawcy
 • Budowanie strategii employer brandingu
 • Relacje wewnętrzne w organizacji
 • Narzędzia employer brandingu
 • Zasoby ludzkie a działania employer branding w organizacji
 • Strategie i kampanie public relations
 • Media relations
 • PR w internecie
 • Crisis management
 • Język wypowiedzi i creative writing
 • Mediaplanning
 • Wystąpienia przed kamerą
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesuPOZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH