Employer branding i PR

Cel

Studia podnoszą kwalifikacje w zakresie nowych trendów, nowoczesnych narzędzi i najlepszych praktyk, związanych z budowaniem marki przedsiębiorstwa jako pracodawcy oraz skutecznego zarządzania komunikacją z otoczeniem. Zajęcia mają charakter praktyczny, zorientowany na przygotowanie do realizacji strategii public relations, zarządzania marką pracodawcy, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, jak również pozyskiwania przez organizację najlepszych kandydatów z rynku pracy. W programie zajęć kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie narzędzi internetowych i mobilnych w sferze zarządzania marką, wizerunkiem, reputacją i komunikacją przedsiębiorstwa.

Adresat

Adresatem studiów są osoby zainteresowane zagadnieniami employer brandingu i public relations. Ich treści i przydatność są ukierunkowane zwłaszcza na pracowników działów HR, PR i marketingu. Oferta skierowana jest także do osób, które chcą pracować w charakterze ekspertów w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych, albo myślą o prowadzeniu własnej działalności doradczej i szkoleniowej z zakresu employer brandingu i PR.

Plan studiów

 • Marketing – branding – employer branding
 • Motywacja i integracja zespołu wokół strategii firmy
 • Badania marki pracodawcy
 • Budowanie strategii employer brandingu
 • Relacje wewnętrzne w organizacji
 • Narzędzia employer brandingu
 • Zasoby ludzkie a działania employer branding w organizacji
 • Strategie i kampanie public relations
 • Media relations
 • PR w internecie
 • Crisis management
 • Język wypowiedzi i creative writing
 • Mediaplanning
 • Wystąpienia przed kamerą
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (184 godziny).
Opłata za semestr studiów: 2 000 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
 

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH