Employer branding i PR

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (184 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów: 2 000 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
 

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia Employer Branding i PR podnoszą kwalifikacje w zakresie nowych trendów, nowoczesnych narzędzi i najlepszych praktyk, związanych z budowaniem marki przedsiębiorstwa jako pracodawcy oraz skutecznego zarządzania komunikacją z otoczeniem. Aby zrealizować ten cel zajęcia mają charakter praktyczny, są zorientowane na przygotowanie do realizacji strategii public relations, na zarządzanie marką pracodawcy, tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, jak również pozyskiwanie przez organizację najlepszych kandydatów z rynku pracy. W związku z tym w programie zajęć kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie narzędzi internetowych i mobilnych w zarządzanie marką i wizerunkiem, oraz na tworzenie reputacji i prowadzenie skutecznej komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem pracy.

Adresat

Biorąc pod uwagę program studiów, ich adresatem są osoby zainteresowane zagadnieniami employer brandingu i public relations. Stąd treści i przydatność są ukierunkowane zwłaszcza na pracowników działów HR, PR i marketingu. Ponadto, studia polecamy także tym, którzy chcą pracować w charakterze ekspertów employer brandingu czy też PR w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych. Studia kierowane są również do osób, które myślą o prowadzeniu własnej działalności doradczej i szkoleniowej z zakresu employer brandingu i PR.

Plan studiów

 • Marketing – branding – employer branding
 • Motywacja i integracja zespołu wokół strategii firmy
 • Badania marki pracodawcy
 • Budowanie strategii employer brandingu
 • Relacje wewnętrzne w organizacji
 • Narzędzia employer brandingu
 • Zasoby ludzkie a działania employer branding w organizacji
 • Strategie i kampanie public relations
 • Media relations
 • PR w internecie
 • Crisis management
 • Język wypowiedzi i creative writing
 • Mediaplanning
 • Wystąpienia przed kamerą
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH