Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)

 

Cel

Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń, systemem bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym, a także dydaktyką prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto w ramach kształcenia realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, którego treści programowe są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zaliczeniu przedmiotu „Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy” oraz po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają zaświadczenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponadto ich uczestnikami mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych lub innych z poświadczonym uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

 

 

Plan studiów

 • Współczesne zagrożenia w czasie pokoju i w czasie wojny
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i system ratownictwa w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Patologie, zachowanie społeczne i wychowanie do bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna i media masowe w systemie bezpieczeństwa
 • Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Problemy i zagrożenia społeczne współczesnej młodzieży
 • Elementy teorii profilaktyki i terapii zagrożeń
 • Praktyka

Opinie słuchaczy i absolwentów

Gorąco polecam studia na WSIiZ, gdyż spotkać tu można doskonalą kadrę nauczycielską, miłą atmosferę. Wszystkie prośby starają się rozpatrzyć pozytywnie.

Joanna Wiśniewska

Polecam wszystkim studiowanie na WSIiZ gdyż panuje tu wspaniała atmosfera, świetni prowadzący i doskonali wykładowcy. Wiedza którą tu zdobyłem będzie mi służyć bardzo długo.

Paweł Wiśniewski

Genialna atmosfera podczas studiów, studiów, super wykładowcy, którzy praktycznie podchodzą do przedmiotu. Dobrze wyposażone sale, zajęcia on-line bardzo oszczędzają czas.

Dawid Adamski

Gorąco polecam zajęcia na WSIiZ ponieważ jest tu bardzo dobra kadra nauczycielska, która wprowadza miłą atmosferę. Wszystkie sprawy i problemy są załatwione szybko i pozytywnie.

Maria Krzanowska

Bardzo dobra organizacja studiów i bardzo przydatna pod względem merytorycznym. Wykładowcy mili i życzliwi. Wspaniała sprawa to zajęcia on-line, atmosfera również wspaniała.

Bogusław Bronkiewicz 

 
Studia podyplomowe EdB spełniły moje oczekiwania. Zaletą jest wysoki poziom merytorycznej wiedzy prowadzących, umiejętność dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do możliwości percepcyjnych grupy. Na uwagę zasługuje fakt różnorodnych form prowadzenia zajęć oraz bardzo dobry kontakt z uczelnią.

Henryk Sieńko

Studia zorganizowane w sposób bardzo przemyślany. Układ zajęć jasny i przejrzysty. Bardzo dobrzy wykładowcy.

Mariusz Fąfara

Terminy zjazdów, terminy prowadzenia zajęć, doskonali prowadzący, zajęcia on-line, doskonały kontakt z uczelnią, miła i przyjemna atmosfera. Już polecam tę uczelnię swoim maturzystom.

Paweł Rysz

Uczelnia zapewnia uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zajęcia bardzo dobrze przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym. Profesjonalna, przyjazna kadra.

Tomasz Latos

Ciekawy kierunek prowadzony przez doświadczoną kadrę (ciekawe wykłady połączone z zajęciami praktycznymi z pierwszej pomocy). Na studiach panuje bardzo przyjemna atmosfera. Poziom merytoryczny zajęć w pełni zaspokoił moje oczekiwania.

Paweł Iwaszek

 
Bardzo sympatyczna i komunikatywna kadra. Ciekawe zajęcia. Miła atmosfera.

Janusz Dzik

 
Planowane rozpoczęcie studiów: wrzesień 2019,
pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (240 godzin w tym: 60 godz. praktyki, 20 godz. zajęć projektowych i  20h online).
Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top