Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 188 godzin.

Czesne: 2 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Opiekun merytoryczny:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Absolwenci  studiów uzyskają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzący zajęcia będą kształcić wśród uczestników studiów umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Studia zawierają specjalistyczny moduł z zakresu coachingu kariery akredytowany przez International Coach Federation, największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.

Adresat studiów

Studia Doradztwo zawodowe i coaching kariery adresowane są do pracowników urzędów pracy i biur karier, pracowników działów HR, agencji doradztwa personalnego i firm szkoleniowych, absolwentów psychologii w zarządzaniu i pokrewnych, osób realizujących projekty aktywizacji zawodowej. Program studiów jest wzbogacony o metody i techniki coachingowe, dzięki którym pomożesz w wyborze właściwej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej innym ludziom.

Plan studiów Doradztwo zawodowe i coaching kariery

 • Proces doradczy
 • Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego
 • Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
 • Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego
 • Praca z osobą niepełnosprawną
 • Metodyka szkoleń
 • Prawne uwarunkowania doradztwa zawodowego w Polsce i UE
 • Wprowadzenie do coachingu kariery
 • Narzędzia coachingowe
 • Coaching kariery
 • Mentoring grupowy
 • Praktyka sesji coachingowej

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH