Doradztwo zawodowe i coaching kariery dla nauczycieli

Cel

Program studiów przygotowuje do pracy szkolnego doradcy zawodowego. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy szkolnego doradcy zawodowego. Studia zawierają specjalistyczny moduł z zakresu coachingu kariery akredytowany przez International Coach Federation, największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.

Adresat

Studia kierujemy do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne i pragnących uzyskać kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). Program studiów jest wzbogacony o metody i techniki coachingowe, dzięki którym pomożesz w wyborze właściwej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej innym ludziom.

Plan studiów

 • Proces doradczy
 • Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego
 • Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
 • Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego
 • Praca z osobą niepełnosprawną
 • Metodyka szkoleń
 • Prawne uwarunkowania doradztwa zawodowego w Polsce i UE
 • Wprowadzenie do coachingu kariery
 • Narzędzia coachingowe
 • Coaching kariery
 • Mentoring grupowy
 • Praktyka sesji coachingowej
 • Metodyka i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Praktyka nauczycielska
Planowane rozpoczęcie studiów: wrzesień 2019,
pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (268 godzin, w tym  60 godz. praktyki).
Opłata za semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top