Dietetyka i planowanie żywienia

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny.

Czesne: 2 200 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Asystent medyczny

Cel studiów podyplomowych

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz coraz większą popularność specjalistów z dziedziny dietetyki. Program dostarcza wiedzy z zakresu podstaw dietetyki ogólnej, umiejętności organizacji pracy zakładów żywienia zbiorowego i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Zadaniem studiów jest również kształcenie z zakresu żywienia w różnych warunkach środowiskowych i rozwój umiejętności planowania żywienia zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

Adresat studiów

Studia adresowane są do pracowników:

 • Publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów cateringowych;
 • Szpitali, Sanatoriów i Domów Opieki Zdrowotnej;
 • Pracowników szkolnictwa, w tym nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli;
 • Placówek doradztwa żywieniowo – dietetycznego;
 • Pracowników organizacji konsumenckich;
 • Kreatorów menu w restauracjach ze zdrowym żywieniem;
 • Pracowników stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
 • Pracowników oddziału lub poradni leczenia uzależnień;
 • Przedstawicieli handlowych w firmach związanych z żywnością, żywieniem zbiorowym i usługami cateringowymi;
 • Organizatorów imprez dla dzieci i dorosłych z uwzględnieniem zdrowego jedzenia  i rozpowszechnianiem zdrowych nawyków żywieniowych;
 • Centrów Zdrowia i Urody, Wellness i SPA;
 • Wykładowców, szkoleniowców, trenerów z zakresu zdrowego żywienia;
 • Doradców, sprzedawców w sklepach z żywnością ekologiczną, i preparatami specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Właścicieli i pracowników sklepów z żywnością wysokiej, jakości
 • Ośrodków zajmującym się wykrywaniem i leczeniem alergii;
 • Stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
 • Centrów terapii zaburzeń neuro-rozwojowych [zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)].

Plan studiów – Dietetyka i planowanie żywienia

 • Podstawy dietetyki ogólnej
 • Edukacja żywieniowa w praktyce
 • Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach cywilizacyjnych
 • Coaching zdrowia
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Podstawy dietetyki sportowej
 • Technologia żywności i podstawy ekologii
 • Diety roślinne i alternatywne
 • Żywienie kobiet ciężarnych i w okresie laktacji
 • Dietoterapia pediatryczna i geriatryczna
 • Dietoterapia w alergiach i nietolerancjach pokarmowychPOZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH