Diagnoza i terapia pedagogiczna (dla nauczycieli)

 

Cel

Słuchacze zostają przygotowani do profesjonalnej diagnozy pedagogicznej, prowadzenia działań profilaktycznych i pracy terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) i ich rodzicami.
Program studiów obejmuje zasady diagnozowania w różnych obszarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, rozpoznawanie ich potencjału indywidualnego i społecznego oraz problematykę związaną z opracowywaniem i realizacją indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, wykazującymi trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym , a także z rodzicami tych dzieci.
Studia obejmują również problemy pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera.

 

Adresaci

Studia kierowane są do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika, posiadających uprawnienia pedagogiczne.
 

Plan studiów

 • Elementy psychologii rozwojowej,  wychowawczej i klinicznej
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Poradnictwo i pomoc  psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – metodyka
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – metodyka
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Planowanie pracy z dzieckiem ze Spektrum Autyzmu (w tym Zespołem Aspergera) w szkole
 • Zachowania niepożądane u dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – stosowana analiza zachowań
 • Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna,ć wiczenia relaksacyjne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych – rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikowanie w procesie edukacyjnym
 • Praktyka

 Opinie słuchaczy i absolwentów

 
Studia bardzo przydatne. Bardzo miła atmosfera i mili, konkretni I kompetentni wykładowcy – praktycy. Zdobytą wiedzę można zdecydowanie wykorzystać w pracy zawodowej.

Iwona Bańka

Studia na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna były dla mnie źródłem profesjonalnej wiedzy. Dzięki zajęciom z wykładowcami  – praktykami zdobyłam umiejętności, które już wykorzystuję w swojej pracy. Wspaniała organizacja ze strony Dziekanatu, najlepsze panie prowadzące – to powody dla których polecam studia na WSIiZ.

Magdalena Chmolowska-Becla

Studia bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej. Na zajęciach panowała miła atmosfera, a wykładowcy byli zawsze perfekcyjnie przygotowani. Zdobyte wiadomości przyczyniły się do tego, że stałam się lepszym wychowawcą.

Agata Kotula-Roj

Studia bardzo przydatne, dające bogatą wiedzę i dobre przygotowanie do pracy. Zajęcia prowadzone przez kompetentnych wykładowców, miła atmosfera. Bardzo dobra organizacja studiów.

Lucyna Czernicka

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry (340 godzin)
Opłata za semestr studiów: 1 500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top