Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 192 godziny.

Czesne: 2 400 zł. za semestr (raty miesięczne).

100% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Cel studiów podyplomowych

Absolwent studiów Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności związane z nadzorowaniem aplikacji i systemów informacyjnych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa. W trakcie zajęć prezentujemy metody gwarantujące integralność systemów informatycznych w obliczu różnego rodzaju ataków. studia zdalnePokazujemy również jak tworzyć systemy, które zapewniają poufność, dostępność i spójność posiadanych zasobów informatycznych.

Większość zajęć ma charakter praktyczny i realizowana jest w formie laboratoriów lub ćwiczeń. Studia przygotowują słuchaczy do egzaminów certyfikujących CISCO z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.


Adresat studiów podyplomowych

Oferta studiów skierowana jest do osób, które są odpowiedzialne za nadzór i bezpieczeństwo systemów informatycznych w firmach i organizacjach. Na studia zapraszamy osoby mające przygotowanie i doświadczenie informatyczne, a w szczególności tytuł zawodowy w obszarze informatyki lub dziedzinie pokrewnej.

W pierwszej kolejności zadaniem absolwentów studiów będzie zarządzanie techniczną infrastrukturą bezpieczeństwa. Przekazana wiedza pozwoli również na przygotowanie i nadzór nad stroną prawno-organizacyjną bezpieczeństwa, w tym przygotowanie polityk bezpieczeństwa i utrzymywanie zgodności wewnętrznych rozporządzeń z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Plan studiów Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych

 • Programowe i sprzętowe środki bezpieczeństwa
 • Infrastruktura kluczy jawnych
 • Bezpieczeństwo fizyczne i systemy ochronne
 • Ochrona danych osobowych w systemach informacyjnych
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
 • Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. I
 • Administrowanie bezpieczeństwem
 • Polityki bezpieczeństwa – projektowanie i wdrożenie
 • Zarządzanie ryzykiem w systemach informacyjnych
 • Reagowanie na incydenty i informatyka śledcza
 • Audyt cyberbezpieczeństwa
 • Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. II

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH