Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 182 godziny.

Czesne: 3 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

100% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Cel studiów podyplomowych

Absolwent studiów Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności związane z nadzorowaniem aplikacji i systemów informacyjnych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa. W trakcie zajęć prezentujemy metody gwarantujące integralność systemów informatycznych w obliczu różnego rodzaju ataków. studia zdalnePokazujemy również jak tworzyć systemy, które zapewniają poufność, dostępność i spójność posiadanych zasobów informatycznych.

Zajęcia mają charakter praktyczny i realizowane są głównie w formie laboratoriów lub ćwiczeń. Studia przygotowują także słuchaczy do egzaminów certyfikujących CISCO z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.

Adresat studiów podyplomowych

Oferta studiów skierowana jest do osób, które są odpowiedzialne za nadzór i bezpieczeństwo systemów informatycznych w firmach i organizacjach. Na studia zapraszamy osoby mające przygotowanie i doświadczenie informatyczne, a w szczególności tytuł zawodowy w obszarze informatyki lub dziedzinie pokrewnej.

Uczestnik studiów będzie przygotowany do  zarządzania techniczną infrastrukturą bezpieczeństwa. Przekazana wiedza pozwoli również na przygotowanie i nadzór nad stroną prawno-organizacyjną bezpieczeństwa, w tym przygotowanie polityk bezpieczeństwa i utrzymywanie zgodności wewnętrznych rozporządzeń z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Dla słuchaczy, którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności, przygotowaliśmy również dostęp do zestawu darmowych kursów CISCO obejmujących następujące obszary: podstawy sieci komputerowych, podstawy programowania w C++, Python, JavaScript oraz zasady bezpieczeństwa w chmurze.

Plan studiów Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych

  • Programowe i sprzętowe środki bezpieczeństwa
  • Wstęp do systemu Linux
  • Ochrona danych osobowych w systemach informacyjnych
  • Prawne podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
  • Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. I
  • Polityki bezpieczeństwa – projektowanie i wdrożenie
  • Reagowanie na incydenty i informatyka śledcza
  • Audyt cyberbezpieczeństwa
  • Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. II

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH