Coaching w biznesie NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny.

Czesne: 2400 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 30% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Coaching i NLP

Cel studiów podyplomowych

Kilkadziesiąt lat stosowania coachingu w otoczeniu biznesowym dało nam już dowody na to, że coaching jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządczych. Stosowany ze świadomością i rozwagą prowadzi do uwolnienia potencjału, jaki tkwi w każdym zarządzającym i w jego zespole. Aby do tego doprowadzić potrzebujemy rozumieć swoją organizację biznesową i motywy rządzące zachowaniami naszych pracowników.

Dlatego studia, które Państwu polecamy, dają podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu emocji i motywacji. Pokazujemy również w jaki sposób sprawić, aby cele organizacji i pracowników stały się wspólne i prowadziły do osiągania satysfakcjonujących nas rezultatów. I co najważniejsze, ćwiczymy rozwiązywanie problemów zarządczych poprzez użycie sprawdzonych metod, wypracowanych przez najlepszych coachów.

Nasi absolwenci, po ukończeniu studiów, przygotowani są do praktycznego wykorzystania coachingu w biznesie. Jednocześnie studia dają podstawy do dalszego rozwoju, w tym do uzyskania certyfikatu coacha ICF ścieżką portfolio.


Adresat studiów podyplomowych

Przygotowaliśmy studia podyplomowe z coachingu, aby pomóc każdemu, komu zależy na doskonaleniu swoich umiejętności zarządzania. Dajemy więc na studiach wiedzę w jakich sytuacjach zarządczych coaching się idealnie sprawdza i pokazujemy narzędzia, które pozwolą na praktyczne wprowadzenie zasad coachingu do pracy menedżerskiej.

Ponadto program szkoleniowy rozwija świadomość i umiejętności w obszarze life coachingu. Nasz absolwent znacznie poprawi swoją sprawczość w wyznaczaniu celów osobistych i realizowaniu ich.

Praca nad sobą, jaką wykonują w czasie studiów słuchacze pod okiem trenerów, przyniesie wymierne korzyści w funkcjonowaniu w codziennym życiu i otoczeniu biznesowym.

Plan studiów Coaching w biznesie

  • Wprowadzenie do coachingu
  • Kluczowe kompetencje w coachingu
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Wielka Piątka kompetencji menedżera coacha
  • Coaching w praktyce zarządzania
  • Narzędzia pracy coachingowej
  • Specjalizacje coachingowe
  • Praktyka i superwizja grupowa

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH