Big Data – technologie analizy danych

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Analityka biznesowa dla Menedżerów

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kierujemy do osób, które planują rozpocząć swoją aktywność zawodową z szeroko rozumianą analizą oraz przetwarzaniem bardzo dużych zbiorów różnorodnych danych nazywanych Big Data.

W trakcie studiów słuchacze poznają najważniejsze współczesne narzędzia i technologie związane z zagadnieniami Big Data: język programowania Python (wraz z przygotowaniem do certyfikatu CISCO PCAP – Programming Essentials in Python), bazy danych SQL oraz NOSQL: Cassandra i Mongo DB, chmurę obliczeniową AWS, Power BI. Ponadto uczestnicy studiów będą mieli możliwość zapoznać się z technologiami dotyczącymi uczenia maszynowego Keras i Tensorflow.

Adresat studiów podyplomowych

Studia polecamy w szczególności absolwentom kierunków ścisłych takich jak informatyka, finanse czy ekonomia. Pomogą one nabyć umiejętności, które są szczególnie poszukiwane na rynku pracy, a więc umiejętność logicznego myślenia, programowania w języku Python, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych, a także kreatywnego rozwiązywania problemów. Studia adresujemy do pracowników zajmujących stanowiska związane z analizą danych lub wdrażaniem systemów usprawniających podejmowanie decyzji biznesowych.

W trakcie zajęć będzie przydatne, chociaż nie wymagane, doświadczenie w pracy z technologiami: podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku, podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych i językiem SQL.

Plan studiów

 • Wprowadzenie do Big Data
 • Przedsiębiorstwo oparte na danych – proces transformacji
 • Systemy baz danych. Język SQL
 • Przygotowanie danych do analizy
 • Algorytmy i modele analityki predykcyjnej przy użyciu Big Data
 • Wprowadzenie do języka Python
 • Sztuczna inteligencja
 • Wizualizacja danych Big Data
 • Język Python w analizie danych i uczeniu maszynowym
 • Bazy i hurtownie danych dla Big Data
 • Chmura AWS i bezpieczeństwo danych
 • Case study

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH