Behawiorystyka zwierząt

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin). Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za  semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Partnerzy kierunku:


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Cel studiów podyplomowych

Dzięki studiom słuchacze uzyskają udowodnioną naukowo wiedzę o zachowaniach zwierząt i przyczynach tych zachowań. Prowadzone warsztaty pozwolą na modelowanie reakcji zwierząt, głównie psów, koni  i kotów, poprzez wzmacnianie reakcji pozytywnych i eliminowanie reakcji niepożądanych lub niebezpiecznych. Zajęcia przygotowują specjalistów, którzy nabędą umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

Adresat studiów

Studia przygotowują do pełnienia roli terapeuty zwierzęcego, zoopsychologa, zooterapeuty, trenera psów, koni i kotów. Polecamy również studia z behawiorystyki zwierząt wolontariuszom chcącym pomagać w schroniskach dla zwierząt lub lecznicach weterynaryjnych, lekarzom weterynarii, groomerom i wszystkim tym, którzy mają kontakt ze zwierzętami. Program zajęć daje podstawy do rozwijania swoich umiejętności współpracy także z innymi zwierzętami niż psy, konie czy koty. Kierujemy go do osób, których kariera zawodowa jest związana z pracą ze zwierzętami, specjalistów oraz do miłośników zwierząt. Dzięki studiom poprawiają się relacje z naszymi pupilami. Nabywamy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawania niepokojących sygnałów oraz mowy ciała zwierząt. Dzięki temu nauczymy się odczuwać niebywałą przyjemność ze współpracy, zabawy, aktywności ze zwierzętami.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt

  • Wprowadzenie do psychologii zwierząt
  • Podstawy behawioru psa
  • Procesy i mechanizmy uczenia się
  • Psie sporty i aktywności
  • Zwierzęta w schroniskach
  • Podstawy szkolenia psa
  • Podstawy behawioru kota
  • Podstawy behawioru konia
  • Szkolenie podstawowe konia
  • Weterynaria

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH