Behawiorystyka zwierząt

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin). Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za  semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Partnerzy kierunku:


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Dzięki studiom słuchacze uzyskają udowodnioną naukowo wiedzę o zachowaniach zwierząt i przyczynach tych zachowań. Prowadzone warsztaty pozwolą na modelowanie reakcji zwierząt, głównie psów, koni  i kotów, poprzez wzmacnianie reakcji pozytywnych i eliminowanie reakcji niepożądanych lub niebezpiecznych. Zajęcia przygotowują specjalistów, którzy nabędą umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

Adresat

Studia przygotowują do pełnienia roli terapeuty zwierzęcego, zoopsychologa, zooterapeuty, trenera psów, koni i kotów. Polecamy również studia z behawiorystyki zwierząt wolontariuszom chcącym pomagać w schroniskach dla zwierząt lub lecznicach weterynaryjnych, lekarzom weterynarii, groomerom i wszystkim tym, którzy mają kontakt ze zwierzętami. Program zajęć daje podstawy do rozwijania swoich umiejętności współpracy także z innymi zwierzętami niż psy, konie czy koty. Kierujemy go do osób, których kariera zawodowa jest związana z pracą ze zwierzętami, specjalistów oraz do miłośników zwierząt. Dzięki studiom poprawiają się relacje z naszymi pupilami. Nabywamy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawania niepokojących sygnałów oraz mowy ciała zwierząt. Dzięki temu nauczymy się odczuwać niebywałą przyjemność ze współpracy, zabawy, aktywności ze zwierzętami.

Plan studiów

 • Wprowadzenie do psychologii zwierząt
 • Podstawy behawioru psa
 • Procesy i mechanizmy uczenia się
 • Psie sporty i aktywności
 • Zwierzęta w schroniskach
 • Podstawy szkolenia psa
 • Podstawy behawioru kota
 • Podstawy behawioru konia
 • Szkolenie podstawowe konia
 • Weterynaria

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH