Behawiorystyka zwierząt

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze. Część zajęć realizowana jest na kampusie WSIiZ w Kielnarowej.


Opłata za  semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Partnerzy kierunku:


Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Dzięki studiom słuchacze uzyskają udowodnioną naukowo wiedzę o zachowaniach zwierząt i przyczynach tych zachowań. Prowadzone warsztaty pozwolą na modelowanie reakcji zwierząt, głównie psów, koni  i kotów, wzmacnianie reakcji pozytywnych i eliminowanie reakcji niepożądanych lub niebezpiecznych. Program zajęć ma na celu przygotowanie specjalistów którzy nabędą umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

Adresat

Studia przygotowują do pełnienia roli terapeuty zwierzęcego, zoopsychologa, zooterapeuty, trenera psów, koni i kotów, wolontariuszy chcących pomagać w schroniskach dla zwierząt lub lecznicach weterynaryjnych, lekarzy weterynarii, groomerów. Dają również podstawy do rozwijania swoich umiejętności współpracy z innymi zwierzętami. Kierujemy je do osób, których kariera zawodowa jest związana z pracą ze zwierzętami, specjalistów oraz do miłośników zwierząt, którzy chcą poprawić relacje ze swoimi pupilami, pomóc im radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawać niepokojące sygnały oraz mowę ciała zwierząt, nauczyć się odczuwać niebywałą przyjemność ze współpracy, zabawy, aktywności ze zwierzętami.

Plan studiów

 • Wprowadzenie do psychologii zwierząt
 • Podstawy behawioru psa
 • Procesy i mechanizmy uczenia się
 • Psie sporty i aktywności
 • Podstawy szkolenia psa
 • Podstawy behawioru kota
 • Podstawy behawioru konia
 • Szkolenie podstawowe konia
 • Weterynaria

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH