Analityka biznesowa dla menedżerów

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin (w tym 130 godz. z wykorzystaniem laboratoriów komputerowych).

Czesne: 2 300 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć realizowane jest z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Jak przewidują analitycy z International Data Corporation, 175 zettabajtów (175 miliardów terabajtów) to oczekiwana ilość danych wytworzonych na świecie do 2025 r. Zważywszy więc, że organizacje biznesowe mają możliwość otrzymywania coraz większej ilości danych analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach. Najważniejsze jednak, aby posiadać umiejętności wyboru tych najważniejszych informacji dla firmy, a następnie wykorzystywać je tak, aby przekształcać te dane w wartościowe informacje decydujące o strategii organizacji biznesowej.

Adresat studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Analityka Biznesowa dla Menedżerów” przygotowują kadrę zarządczą do efektywnego funkcjonowania w dobie gospodarki opartej na informacji i wiedzy. Dostarczają „skrzynki narzędziowej” dla Menedżerów Przyszłości, dzięki której będą oni mogli tworzyć i kształtować w swoich firmach kulturę „data-driven”.

Tego typu kultura organizacyjna charakteryzuje firmy będące liderami w swoich branżach. Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.

Plan studiów – Analityka biznesowa dla menedżerów

  • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej
  • Deskryptywna analityka biznesowa
  • Predyktywna analityka biznesowa
  • Preskryptywna analityka biznesowa
  • Wizualizacja i prezentacja danych
  • Infrastruktura informatyczna analityki
  • Komunikacja interpersonalna i technika zbierania wymagań
  • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH