Analityka biznesowa dla menedżerów – pierwsze zajęcia 28.11.2020

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin) w tym 130 godz. z wykorzystaniem laboratoriów komputerowych.

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Pierwsze zajęcia 28 listopada 2020


Opłata za semestr studiów: 1900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Jak przewidują analitycy z International Data Corporation, 175 zettabajtów (175 miliardów terabajtów) to oczekiwana ilość danych wytworzonych na świecie do 2025 r. Zważywszy więc, że organizacje biznesowe mają możliwość otrzymywania coraz większej ilości danych analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach. Najważniejsze jednak, aby posiadać umiejętności wyboru tych najważniejszych informacji dla firmy, a następnie wykorzystywać je tak, aby przekształcać te dane w wartościowe informacje decydujące o strategii organizacji biznesowej.

Adresat

Studia podyplomowe „Analityka Biznesowa dla Menedżerów” przygotowują kadrę zarządczą do efektywnego funkcjonowania w dobie gospodarki opartej na informacji i wiedzy. Dostarczają „skrzynki narzędziowej” dla Menedżerów Przyszłości, dzięki której będą oni mogli tworzyć i kształtować w swoich firmach kulturę „data-driven”.

Tego typu kultura organizacyjna charakteryzuje firmy będące liderami w swoich branżach. Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.

Plan studiów

 • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej
 • Deskryptywna analityka biznesowa
 • Predyktywna analityka biznesowa
 • Preskryptywna analityka biznesowa
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Infrastruktura informatyczna analityki
 • Komunikacja interpersonalna i technika zbierania wymagań
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH