Analityka biznesowa dla menedżerów

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin) w tym 130 godz. z wykorzystaniem laboratoriów komputerowych.
Opłata za semestr studiów: 1900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach.

Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.

Plan studiów

 • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej
 • Deskryptywna analityka biznesowa
 • Predyktywna analityka biznesowa
 • Preskryptywna analityka biznesowa
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Infrastruktura informatyczna analityki
 • Komunikacja interpersonalna i technika zbierania wymagań
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH