Analityk biznesowy systemów informatycznych

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry 180 godzin.

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Czesne 2100 zł za semestr (raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Analityk biznesowy systemów informatycznych jest zapoznanie uczestników z zawodem analityka biznesowego i jego podstawowymi zadaniami  w ramach projektu informatycznego. Prezentowane są również metody, narzędzia oraz techniki wykorzystywane przez analityków biznesowych w realizacji typowych zadań analityczno–projektowych. Ponadto kształtowane są umiejętności w zakresie wykorzystania najpopularniejszych w branży analizy biznesowej środowisk programowych (Enterprise Architect, ADONIS). Uczestnicy poznają najważniejsze funkcjonalności narzędzi informatycznych, możliwości ich zastosowania w pracy analityka biznesowego oraz istniejące ograniczenia.

Adresat studiów podyplomowych

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o dobrze wykształconych umiejętnościach analityka biznesowego w trakcie studiów przygotowujemy naszych słuchaczy do odgrywania  kluczowej roli w każdym projekcie informatycznym, do  rozwijania i wdrażania  systemów informatycznych oraz integrowania strategii biznesowych ze strategią informatyzacji. Uczymy również wprowadzania zmian w organizacji, modelowania i re-inżynierii działalności firmy pod kątem projektowanego rozwiązania informatycznego.

Plan studiów – Analityk biznesowy systemów informatycznych

  • Inżynieria wymagań
  • Analiza strategiczna rozwiązań informatycznych
  • Język UML dla analityków biznesowych
  • Myślenie projektowe (Design Thinking)
  • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie zmianą
  • Modelowanie i analiza biznesowa
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi
  • Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH