Wypowiedzi słuchaczy na temat zajęć zdalnych:

Studia online

Jakie kierunki studiów prowadzimy całkowicie w formie online?

Następujące studia prowadzimy w 100% w formie online:

Pozostałe kierunki studiów realizujemy w większości łącząc zajęcia na uczelni z zajęciami zdalnymi. Przy prowadzeniu studiów online wykorzystujemy doświadczenia uzyskane w ramach autorskiego systemu opracowanego na naszej uczelni noszącego nazwę „Akademia w chmurze”.

Czym jest Akademia w chmurze?

W 2013 roku wprowadziliśmy na naszych studiach zajęcia wykładowe prowadzone w czasie rzeczywistym przez internet jako uzupełnienie tradycyjnych form nauczania. Nazwaliśmy je Akademia w chmurze. Pandemia koronawirusa sprawiła, że zaczęliśmy wykorzystywać Akademię w chmurze na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych. W ciągu dwunastu miesięcy, od 15 marca 2020 roku zrealizowaliśmy w formie zdalnej 2463 zajęcia czyli ponad 8 tysięcy godzin dydaktycznych. Nasi słuchacze w tym okresie prawie 18 tysięcy razy sięgali do już nagranych zajęć. Całkowity czas odsłuchań to 2 lata 100 dni i 23 godziny, a średni czas oglądania pojedynczego materiału wyniósł 1 godzinę i 8 minut.

To co nas zaskoczyło, a jednocześnie bardzo ucieszyło to zdecydowanie pozytywne oceny naszych słuchaczy co do prowadzenia zajęć przez internet. Biorąc pod uwagę te opinie dążymy do tego, aby około 50% zajęć prowadzonych na naszych studiach podyplomowych było realizowanych w formie online. Ostateczną liczbę zajęć prowadzonych zdalnie dostosowujemy do specyfiki kierunku studiów.

Zajęcia online realizujemy głównie w weekendy. Jeśli program studiów tego wymaga, zajęcia w formie zdalnej mogą pojawić się także w trakcie tygodnia, lecz staramy się, aby było to nie częściej niż 1 dzień w tygodniu w godzinach wieczornych i nie więcej niż 2 godziny dydaktyczne zajęć w ciągu jednego dnia.

Dla studiów online odległość nie ma znaczenia

  • 0,00 zł kosztów dojazdu
  • 0,00 kosztów noclegu
  • 0,00 kosztów wyżywienia
Zajęcia prowadzone są przez Internet w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bezpośredni kontakt słuchacza z prowadzącym. Co więcej, wykorzystane narzędzia umożliwiają interakcję niejednokrotnie sprawniejszą niż w tradycyjnej formie. Uczestnicząc w zajęciach możesz zadać pytanie, lub je wysłać za pośrednictwem funkcji chat. Możesz także wziąć udział w dyskusji, rozwiązywać zadania w grupach roboczych, pisać albo rysować na wirtualnej tablicy. Zajęcia są nagrywane i można wracać do nich ponownie, aż do zakończenia studiów. Nie nagrywamy jedynie licencjowanych kursów realizowanych przez organizacje spoza uczelni, które nie wyrażają na to zgody.

 

Sprzęt potrzebny do korzystania ze studiów online

Jedyne czego potrzebujesz do studiowania online to komputer, tablet lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu, system operacyjny (Windows, Android lub IOS), głośniki, mikrofon i kamera. Uczestniczysz w zajęciach korzystając z przeglądarki internetowej lub z aplikacji lokalnego klienta Cisco Webex Meetings.

 

Jak oceniają nasi słuchacze zajęcia online?

W ankietach semestralnych oceniających studia wprowadziliśmy pytanie: „Twoja ocena zajęć online”. Opinie są bardzo pozytywne. Dotyczy to zarówno tych słuchaczy, którzy zapisywali się przed pandemią na studia i zostali zaskoczeni wprowadzeniem zajęć zdalnych jak i tych, którzy wpisując się na studia mieli świadomość, że będą online. Na kilkaset otrzymanych opinii odnotowaliśmy kilka tych, którzy nie zaakceptowali formy zdalnej. Kilkadziesiąt osób stwierdziło, że mając wybór, wolałoby większość zajęć w formie stacjonarnej. Natomiast zdecydowania większość entuzjastycznie odniosła się do realizacji studiów przez internet – część z nich prezentujemy obok.