Dofinansowanie do studiów podyplomowych przez zakład pracy

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztu szkoleń i studiów podyplomowych dla swoich pracowników zajmujących stanowiska kierownicze lub przewidzianych do awansu. Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udzielają:

 • ProcessTeam Sp. z o.o. dla firm z województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
 • Krajowa Izba Gospodarcza dla firm z województw: mazowieckie, lubelskie
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla firm z województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Najbliższy nabór wniosków: 20.07 – 2.08.2021.
 • Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego dla firm z województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Najbliższy nabór wniosków: 20.07 – 2.08.2021.
 • Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa dla firm z województw: łódzkie, opolskie i śląskie
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu dla firm z województw: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie.
 • Jak uzyskać dofinansowanie do studiów poprzez Bazę Usług Rozwojowych?

  Sprawdź czy wybrana przez Ciebie oferta Studiów podyplomowych jest na Liście?

  TAK

  Zaaplikuj do operatora obsługującego wybrany program

  NIE

  Skontaktuj się z nami

  Pomożemy!

  Pamiętaj, aby mieć zagwarantowane miejsce na studia musisz dostarczyć do CSP komplet wymaganych dokumentów. Data dostarczenia dokumentów decyduje o kolejności przyjęcia na studia.

  Mikro-, małe i średnie, a w niektórych przypadkach duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać 80% dofinansowania kosztu szkoleń i studiów podyplomowych dla swoich pracowników w ramach programu „Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców”. Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw działających między innymi w następujących sektorach gospodarki:

  Szczegóły programu zawarte są na stronie: Kompetencje dla sektorów.

  Aktualna oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na które można uzyskać dofinansowanie znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

  Jak uzyskać dofinansowanie do studiów poprzez Bazę Usług Rozwojowych?

  Sprawdź czy wybrana przez Ciebie oferta Studiów podyplomowych jest na Liście?

  TAK

  Zaaplikuj do operatora obsługującego wybrany program

  NIE

  Skontaktuj się z nami

  Pomożemy!

  Pamiętaj, aby mieć zagwarantowane miejsce na studia musisz dostarczyć do CSP komplet wymaganych dokumentów. Data dostarczenia dokumentów decyduje o kolejności przyjęcia na studia.

  W 2021 roku pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych dla siebie lub swoich pracowników. Dofinansowanie dotyczy między innymi:

  • pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
  • osób podejmujących kształcenie w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometrzawodów.)
  • osób po 45 roku życia
  • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • osób pracujących w firmach realizujących stosowanie nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych

  Wysokość dofinansowania wynosi: 80% dla małych, średnich i dużych firm oraz 100% dla mikroprzedsiębiorstw. Szczegóły programu na: KFS

  Trzy kroki, aby uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe:


  Otrzymanie dofinansowania ze środków KFS uzależnione jest od decyzji poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce prowadzenia działalności pracodawcy. Więcej informacji na stronach PUP.

  FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy.


  Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
  Marta Cisek-Babiarz  

  tel. 17 866 15 17, e-mail: mcisek@wsiz.edu.pl

  Bartłomiej Cieszyński
  Tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl