Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób fizycznych

Fundacja Fundusz Współpracy przyjmuje od 5 września 2022 roku wnioski o udzielenie pożyczki na opłacenie studiów podyplomowych w ramach programu Pożyczki na kształcenie. Pożyczki są nieoprocentowane, a pożyczkobiorca może uzyskać do 25% umorzenia spłaty.

Fundusz pożyczkowy „OPEN” jest udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.  Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.
Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.
Pełna informacja o Funduszu i zasadach współpracy dostępna jest na stronie www.open.frp.pl.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów poprzez Bazę Usług Rozwojowych?

Sprawdź czy wybrana przez Ciebie oferta Studiów Podyplomowych jest na Liście?

TAK

Zaaplikuj do operatora obsługującego wybrany program

NIE

Skontaktuj się z nami

Pomożemy!

Pamiętaj, aby mieć zagwarantowane miejsce na studia musisz dostarczyć do CSP komplet wymaganych dokumentów. Data dostarczenia dokumentów decyduje o kolejności przyjęcia na studia.


Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
Marta Cisek-Babiarz  
tel. 17 866 15 17, e-mail:mcisek@wsiz.edu.pl

Bartłomiej Cieszyński
Tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl