Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób fizycznych

DOFINANSOWANIE STUDIÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udziela:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie WUP Kraków. Dofinansowania są dostępne dla osób pracujących w wieku 18 – 25 lat z obszaru Małopolski. Najbliższy termin naboru wniosków : 4.05 – 30.06.2022

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów poprzez Bazę Usług Rozwojowych?

Sprawdź czy wybrana przez Ciebie oferta Studiów Podyplomowych jest na Liście?

TAK

Zaaplikuj do operatora obsługującego wybrany program

NIE

Skontaktuj się z nami

Pomożemy!

Pamiętaj, aby mieć zagwarantowane miejsce na studia musisz dostarczyć do CSP komplet wymaganych dokumentów. Data dostarczenia dokumentów decyduje o kolejności przyjęcia na studia.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI NAUKOWEJ (OPEN)

Fundusz pożyczkowy udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.  Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.
Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.
Pełna informacja o Funduszu i zasadach współpracy dostępna jest na stronie www.open.frp.pl.


Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
Marta Cisek-Babiarz  
tel. 17 866 15 17, e-mail:mcisek@wsiz.edu.pl

Bartłomiej Cieszyński
Tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl